0 kurser

Sven-Inge Danielsson

Redovisningsspecialist

Han är delägare i redovisningsbyrån Tirfing R.A.S AB och är där främst verksam som rådgivare åt ägarledda företag. Sven-Inge är ordförande i SRF-konsulternas redovisningsgrupp.


Aktuella kurser


Sven-Inge Danielsson har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!