0 kurser

Sonny Björk

Kriminaltekniker

Sonny Björk är pensionerad kriminalkommissarie/kriminaltekniker sedan april 2012 efter att han arbetet inom Stockholmspolisen i 47 år. 37 av de åren som kriminaltekniker vid tekniska roteln i Stockholms län. Under de åren Sonny tjänstgjort som brottsplatsundersökare, brandplatsundersökare samt ”bombröjare”. Det senare kan beskrivas som omhändertagande och oskadliggörande av misstänkt farliga föremål.

Parallellt med platsundersökningar har Sonny under 20 års tid tjänstgjort på rotelns två laboratorier med framkallning och identifiering av fingeravtryck, jämförelse och identifiering av skospår, verktygsspår samt andra sammanpassningar, klädundersökningar, fordonsundersökningar, rekonstruktioner m.m.

Har specialkompetens inom området vapen, ammunition och ballistik med ett stort antal undersökningar inom detta område som ”Palmemordet”,  ”Lasermannen”, ”Polismorden i Malexander”, m.fl.

Har varit partsakkunnig åt åklagare under ca 20 års tid och vittnat i samband med detta bl.a. i ovan nämnda brottsutredningar. Har efter pensioneringen biträtt försvarsadvokater, målsägandebiträden samt åklagare med kriminaltekniska utredningar i ett stort antal mål.

Biträdde målsägandebiträdet i det s.k. ”Balkongärendet” i Södertälje i Högsta domstolen, biträdde åklagaren i fallet med ”Uteliggaren i Husqvarna” vad avsåg dödstidsbestämning.

I övriga fall har Sonny biträtt försvarare i tingsrätt och hovrätt med kriminaltekniska bedömningar över brottsplatsundersökningar, spårundersökningar, NFC:s analyser och resultatvärderingar samt obduktionsresultat.

Har undervisat förundersökningsledare, utredare av grova brott, vapenundersökare, lokala brottsplatsundersökare de senaste fem åren innan pension. Även utbildat rättsläkare i Norge, Finland och Sverige tillsammans med Peter Juel Thiesen, dansk rättsläkare, i ämnet vapen, ammunition och skottskador.

Har tjänstgjort utomlands på Cypern, Albanien, Kosovo, Bosnien inom FN och WEU. Senaste tjänstgöring inom OSCE 2006 i Serbien/Montenegro som rådgivare till Inrikesministeriet och den kriminaltekniska verksamheten.

 

 


Aktuella kurser