0 kurser

Sonny Björk

Kriminaltekniker

Sonny har arbetet i 37 år som kriminaltekniker. Under 20 av dessa år har han biträtt åklagare i en stor mängd förundersökningar och vittnat som partssakkunnig i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Sonny blev ofta attackerad av försvaret i sin roll som åklagarens ”expertvittne”. På grund av sin breda fackkunskap inom kriminaltekniken hade försvaret sällan någon framgång i dessa attacker.

Efter sin pensionering 2012 har han biträtt försvarsadvokater och målsägandebiträden med granskning och tolkning av den kriminaltekniska bevisningen i en stor mängd, (främst) grövre brott. Även här har han vittnat som partssakkunnig i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Ofta blir han attackerad av åklagarna för ”bristande kompetens” samt att han uttalar sig inom områden ”han inte har adekvat utbildning.” Trots detta går domstolen relativt ofta på Sonnys linje. Det senaste ”framgången” är att hovrätten i Västra Sverige underkände en fingeravtrycksidentifiering NFC gjort på grund av bristande kvalitet i identifieringsarbetet.

Under sin verksamhet som granskare av förundersökningar och vid sina vittnesmål i domstolar blir det uppenbart att det finns brister i förkunskap hos domare, åklagare, utredare och advokater vad gäller möjligheten att granska och bedöma de kriminaltekniska undersökningarna och analyserna i en förundersökning.

Det gäller gjorda brottsplatsundersökningar, brottsplatsanalyser, NFC:s undersökningar och resultatvärderingar av säkrade spår. Ofta hänger det på vem av som har de bästa argumenten i domstolen eller som har den bästa sakkunskapen på sin sida. En sakkunskap för kan visa att det finns ”rimliga tvivel” i åklagarens gärningsbeskrivning. Det är oftast där Sonny kan bistå med granskningar och bedömningar. Med ledning av sina erfarenheter på detta område så har Sonny satt samman utbildningar för att öka kunskapen och medvetenheten hos advokater som arbetar med brottmål.

 

 


Aktuella kurser


Sonny Björk har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!