0 kurser

Erik Nerep

Professor

Erik Nerep är jurist och professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är även författare till flera aktiebolagsrättsliga verk.


Aktuella kurser