0 kurser

Villkor


VILLKOR FÖR ANMÄLAN TILL VÅRA SEMINARIER

ExPectus AB anordnar utbildningar i seminarieform och accepterar endast beställning av deltagande av företag för dess medarbetare eller annan person där företaget ansvarar för betalning.

ANMÄLAN
Anmälan är bindande.

ORDERBEKRÄFTELSE
Skickas efter genomförd bokning. Invändningar mot beställningen ska ske skriftligen till ekonomi@expectus.se inom fem dagar från att bekräftelsen skickats från ExPectus AB. Alla våra orderbekräftelser skickas via e-post.

BETALNING
Generellt 30 dagar om inte annat är överenskommet med ansvarig säljare.

AVBOKNING ELLER ÄNDRING
Avbokning skall ske per e-post till avbokning@expectus.se. Vid avbokning senast 21 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras hela kursavgiften, varav hälften kan användas till någon annan av våra kurser under ett år fr.o.m. kursens startdag. Byte av kursdeltagare kan ske när som helst utan kostnad, detta skall dock meddelas ExPectus snarast möjligt.
Ombokning kan ske till någon annan av våra redan utannonserade kurser, dock senast 21 dagar innan den tilltänkta kursen går av stapeln och i mån av plats/er kvar. Eventuell merkostnad (kursavgift) debiteras deltagaren inom 7 dagar.

EVENTUELLA ÄNDRINGAR I KURSINNEHÅLLET VID KURSDAGEN
Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen..

KURSKALLELSE
Skickas via e-post c:a 20 dagar innan kurs och en SMS kallelse c:a 5 dagar innan kurs.

VILLKOR GÄLLANDE ”LOGI PAKETEN”
Se kursens presentationssida.

VID KÖP AV KURSPLATS UTAN AVBOKNINGSRÄTT
Vid inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter. Vid förhinder debiteras hela kursavgiften. Platsen kan dock överlåtas kostnadsfritt till kollega.

INSTÄLLD KURS
ExPectus AB äger rätt att ställa in en kurs. Vid inställd kurs återbetalas alla inbetalda kursavgifter. Ersättningar därutöver ersätts inte.

UTLANDSKURSER
På kursens presentationssida och i orderbekräftelsen står avbokningsvillkoren för respektive utlandskurs.

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.