0 kurser

Villkor utlandskurs


Avbokningsvillkor Brottmålsdagarna i New York den 5-11 februari 2018

Avbokning skall ske skriftligen per e-post till avbokning@expectus.se

Nedanstående villkor gäller såvida annan överenskommelse med ExPectus inte har avtalats och skrivits in i text av ExPectus AB under övriga villkor i orderbekräftelsen.

Vid avbokning inkommen:
Innan den 31 mars 2017 debiteras 65% av kostnaden *1).
Innan den 15 maj 2017 debiteras 80% av kostnaden *1).
Efter den 31 augusti 2017 debiteras 100% av kostnaden *1).
*1) Kursavgift, flyg & logi.

Med förbehåll för force majeure.

Biljetter till NHL/NBA, går inte att boka av efter den 31/8 2017. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

ExPectus AB äger rätt att ställa in kursen. Vid inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter*1).
Ersättningar därutöver ersätts inte. *1) Kursavgift, flyg (New York t/r) & logi (TRYP New York).