0 kurser

Tommie Olofsson

Rättsläkare

Tommie Olofsson är verksamhetschef och överläkare vid Akademiska sjukhuset och var tidigare avdelningschef vid Rättsmedicinalverket.

Han har nästan 30 års erfarenhet av obduktioner och närmare 20 års erfarenhet av rättsmedicin. Han har även varit mångårig avdelningschef, koordinator för svensk rättsmedicin, suttit i verksledningen liksom i olika styrelser inom och utom Rättsmedicinalverket. Därtill representerade han myndigheten i olika samarbetsprojekt med andra delar av rättsväsendet. Vidare har han haft en central funktion vid arbetet med att ta fram Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska processbeskrivning och kvalitetsmanual.

Under cirka 15 års tid utförde han myndighetens kvalificerade hjärnundersökningar (s.k. neuropatologi). Parallellt med det kliniska arbetet har han dessutom skaffat sig en omfattande och prisbelönad pedagogisk erfarenhet från universitetet och varit medförfattare till ett femtontal forskningsartiklar.


Aktuella kurser


Tommie Olofsson har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!