0 kurser

Sten Bergström

Jurist

Är jurist med inriktning på ekonomisk familjerätt, generationsskiften, aktieägaravtal och andra ägarfrågor för entreprenörer och fåmansföretag. Sten har mer än 30 års erfarenhet av kvalificerad juridisk rådgivning till ägarledda företag och dess ägare, varav drygt 15 år som bankjurist. Efter att ha arbetat drygt 17 år med kvalificerad rådgivning som skattejurist och certifierad affärsrådgivare vid revisionsföretaget Grant Thornton, där han var ansvarig för ekonomisk familjerätt, driver Sten numera egen konsultverksamhet.


Aktuella kurser


Sten Bergström har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!