0 kurser

Sara Jacobsson

Skattejurist

Sara Jacobsson är skattejurist och partner inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Sara har arbetat som skattekonsult sedan 2001 och har tidigare arbetat på Skeppsbron Skatt och Linklaters Advokatbyrå. Sara har en omfattande erfarenhet av inkomstskatterådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt detaljhandeln. Sara ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande skattefrågor. Sara har även lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag och är väl insatt i de skatteregler som gäller för ägare i fåmansföretag. Sara är medförfattare till boken ”Skatt på finansiella instrument”.


Aktuella kurser


Sara Jacobsson har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!