0 kurser

Robin Söder

Advokat

Robin Söder har arbetat med uteslutande brottmål sedan 2010. Robin var bland annat försvarare i rättegången angående terrorbrottet på Drottninggatan, Falcon Funds-målet och Vårbymålet. Han har skrivit ett flertal remissvar åt Advokatsamfundet angående bland annat Rätten till offentlig försvarare, Slopad straffrabatt för unga myndiga och Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation.

Robin har även varit förordnad som expert i de statliga utredningarna Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden, Biometri i brottsbekämpningen och Kompletterande bestämmelser till utvidgad beredskap.


Aktuella kurser