0 kurser

Rickard Jonason

Advokat

Rickard Jonason är specialiserad på skatterätt samt rådgivning avseende privatkapital. Rickard arbetar huvudsakligen med att bistå klienter med löpande rådgivning inom svensk och internationell skatterätt. Han har även gedigen erfarenhet av att hantera generationsskiften och förvaltning av dödsbon.


Aktuella kurser