0 kurser

Peter Nilsson

Skatterådgivare / Jur dr. och professor i skatterätt

Peter Nilsson är skattejurist verksam vid KPMG i Malmö. Peter har arbetat med kvalificerade skattefrågor under 25 år, särskilt med inriktning mot inkomstbeskattning av såväl stora som små företag. Rådgivningen innefattar fastighetsanknutna problemställningar, frågor om omstrukturering, planering av koncernstrukturer och andra företagsbeskattningsfrågor. En specialitet är fastighetsbeskattningsfrågor, både vad gäller frågor om löpande innehav och överlåtelse av fastigheter. Även rådgivning i redovisningsfrågor (Swedish GAAP) tillhör hans specialområde.


Aktuella kurser