0 kurser

Martin Rifall

Advokat

Martin har lång erfarenhet av domstolsförfaranden samt nationella och internationella skiljeförfaranden. Han har agerat som rådgivare för svenska och utländska företag bland annat SCC, ICC och ad hoc skiljeförfaranden. Martin har ett särskilt fokus på byggnadstvister och fungerar som rådgivare för arbetsgivare och entreprenörer i stora nationella och internationella byggprojekt.

Martin ger kunder råd om alla skeden av byggprocessen, inklusive anbudsdokumentation, upphandling av kontrakt och förhandlingar. 

Vidare har Martin erfarenhet av tvister mellan investerare och stater, inklusive utmanande skiljedomar i sådana tvister. Han har också varit medförfattare till det svenska kapitlet i The International Arbitration Review.


Aktuella kurser


Martin Rifall har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!