0 kurser

Markus Thaler

Skattejurist

Markus ansvarar för inkomskattefrågor avseende fastigheter på EYs Göteborgskontor. Han har över 20 års erfarenhet som rådgivare och lärare inom fastighetsområdet. Han är också ordförande i revisorsorganisationen FARs expertgrupp för skatt, där han nyligen ansvarat för FARs remissvar på ränteavdrags- och paketeringsutredningarna.


Aktuella kurser