Vikten av bra familjerättsliga avtal för aktieägarna I småföretag

OBS!!! Vi byter konferensanliggning till denna kurs! Scrolla neråt!
Se vänstersida.
Kursbeskrivning

Kursens syfte är att belysa behandlingen och problemen avseende företagsegendom vid bodelning och arv samt vikten av att upprätta bra och hållbara avtal i denna del. Frågor avseende problematiken kring fåmansföretagarnas aktier vid bodelning och skyddande härav genom äktenskapsförord gås igenom. Vi kommer belysa bodelningsreglerna avseende tjänstepensioner vid bodelning och skyddandet härav. Det kommer även ges en belysning av hur man bör tänka vid generationsskifte av FÅAB aktier och dess värde vid arvskifte. Betydelsen av utformningen av äktenskapsförord.

Som deltagare får du kunskap om:

Lagvalsfrågan vid bodelning

Risk för att  äktenskapsförordet förklaras oskäligt

Bodelning av Tjänstepensioner för huvuddelägare

Hembudsklausulers värderingsmodells betydelse vid värdering av aktier vid bodelning eller dödsfall

Generationsskifte av bolag o upprättande av testamente.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.Kursavgift

7 500 kronor

exkl. moms


Datum

1 oktober 2020, Stockholm

Yrkesroller

Kvalificerade rådgivare
Revisorer
Redovisningskonsulter
Skatterådgivare

Föreläsare

Marie Wessel


Kursen är fullbokad

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

World Trade Center
Klarabergsviadukten 70
Kurslokal: STOCKHOLM.

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan