Straffrättsligt forum New York

Kursbeskrivning

Vittnespsykologi och Muntlig bevisning

Professor Pär Anders Granhag:

Under kursdagen kommer jag att behandla två viktiga delområden inom den vittnespsykologiska forskningen. I den första delen kommer jag uppmärksamma faktorer som kan påverka tillförlitligheten i muntlig bevisning. Jag kommer att utifrån aktuell forskning – och ett antal uppmärksammade rättsfall – diskutera faktorer som är aktuella vid inkodning, lagring och framplockning av information.

Jag kommer att diskutera identifiering, signalement och beskrivning av händelseförlopp.  Under kursdagens andra del kommer jag att redogöra för valda delar av den forskning som finns kring kriterier som används för att bestämma värdet av muntliga utsagor, t ex konstanskriteriet och detaljkriteriet. Vad bör man, utifrån ett minnes- och vittnespsykologiskt perspektiv, beakta då man använder sig av dessa kriterier?

De två teman som kursdagen omfattar är viktiga både för att analysera och angripa förhör som hållits under förundersökningen samt för att planera och genomföra förhör i domstolen.


Björn Hurtig och Jens Lindborg:

Under kursen kommer vi att diskutera vad prof. Granhags redovisning innebär för bevisvärderingen i brottmål enligt rådande praxis och hur kunskap i vittnespsykologi kan användas för att leverera ett ännu bättre försvar. Det finns nämligen en risk att domstolarna inte vill ta till sig psykologisk forskning utan föredrar att använda invanda domskrivningsmallar.

Vi kommer också ta upp hur man kan göra för att hjälpa domstolarna att inte bestämma dom på ett sätt som står i strid med det vetenskapliga. För att nå dit kommer vi vidare att diskutera hur man kan använda prof. Granhags kunskap när man analyserar förhör från förundersökningen under förberedelsearbete inför huvudförhandling och hur man sedan kan använda sig av den under förhören inför domstolen.

Skulle man sedan domen fallit i första instans nödgas konstatera att det faktiskt kunde gått bättre för ens klient kommer man att ha nytta av vår diskussion om hur man kan kritisera en domstols bevisvärdering utifrån de psykologiska redskap som prof. Granhag tillhandahållit. Tanken är att du efter kursen ska prestera ännu bättre försvar, tack vare insikt i senare tids resultat inom relevant psykologisk forskning och hur detta kan tillämpas praktiskt.
Dagsprogram

Onsdag 5 april
Resdag – Avresa sker från Arlanda/Landvetter eller Kastrup till New York. Efter transfern och incheckning på hotell Edison så samlas vi i lobbyn för en gemensam genomgång/presentation av kursveckan. Exakta tider meddelas senare.


Torsdag 6 april
Fridag


Fredag 7 april
Kursdag 1 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.


Lördag 8 april
Fridag


Söndag 9 april
Kursdag 2 
08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.


Måndag 10 april
Kursdag 3 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.


Tisdag 11 april
Hemresa för gruppen.
Kurshotell

 

Hotel Edison*** Times Square.
Kursort

NEW YORK
I grundpaketet ingår

Flyg i ekonomiklass inklusive bagage från Arlanda, Landvetter/Kastrup till New York.

• Transfers flygplatsen-kurshotellet t/r.

• 6 nätter i vald rums kategori. 

• Frukost alla dagar på hotellet.

• Välkomstmiddag med dryck (kursdeltagare).

Flygskatt samt lokala skatter och avgifter.

Representanter från ExPectus AB kommer att finnas på plats under hela vistelsen.

Avresa från annan ort kontakta Beda Robertsson: beda@thabelatravel.com på ThabelaTravel AB.
Priser & Villkor

Kursavgift: 22,500 kronor – på kursavgiften tillkommer 25% moms.

Anmälningsavgift: 7,500 kronor per resenär faktureras direkt och inbetalas inom 10 dagar. Därefter anses bokningen komplett.

Reskostnader – Grundpris – Flyg, logi, transfers per person. 


Kursdeltagare del i dubbelrum med annan kursdeltagare – 24,800 kronor.

Detta alternativ är för Kollegor som delar rum, (samma eller annan byrå).

Välkomstmiddag ingår i priset.


Kursdeltagare del i dubbelrum med medresenär – 37,000 kronor.

Denna kostnad är för kursdeltagare som tar med sig sambo.

Välkomstmiddag ingår i priset för kursdeltagaren.


Medresenär del i dubbelrum med kursdeltagare – 12,600 kronor.

Denna kostnad är för sambo som delar rum med kursdeltagare.


Rum för eget bruk  – 29,800 kronor.

Välkomstmiddag ingår i priset för kursdeltagaren.


Familjerum Kursdeltagare med medresenär och ett barn – 65,800 kronor.

Familjerum Kursdeltagare med medresenär och två barn – 72,800 kronor.

Välkomstmiddag ingår i priset för kursdeltagaren.


Vi reserverar oss för eventuella prisändringar utanför vår kontroll. Priserna är beräknade på minimum 25 kursdeltagare och baseras på dagens valutakurser, avgifter och skatter. Valutakursen är beräknad på 1 USD = 10,28 SEK (per den 18 juni 2022).

Teknisk arrangör: Thabela Travel AB ansvarar för flyg, hotell, marktransport.

Kurs arrangör: ExPectus AB.


Avbokningsvillkor

Avbokning mottages endast via e-post avbokning@expectus.se

Avbokningskostnader – Fri avbokningsrätt t.o.m den 1:a juli 2022.

Därefter – Vid avbokning inkommen:

Efter den 1:a juli 2022 debiteras 40% av kostnaden *1)
Innan den 15:e december 2022 debiteras 65% av kostnaden *1)
Efter den 15:e december 2022 debiteras 100% av kostnaden *1)

*1) Kursavgift, flyg & logi.
*2) Anmälningsavgiften täcker depositioner till hotell och flyg och återbetalas ej vid avbokning.

ExPectus AB äger rätt att ställa in kursen och då återbetalas alla inbetalda avgifter.*1)

*3) Vid pandemi eller reseavrådan från UD. Kursen flyttas fram till ett senare tillfälle.

Med förbehåll för Force Majeure.


Anmälningsavgift och slutfaktura, kursavgift inkluderad administreras av ExPectus AB.

Slutbetalning ska mot faktura vara ExPectus tillhanda senast den 15:e januari 2023.
Tillägg

Kan läggas till vid bokning av kursen:

Avbeställningsskydd ERV. Kostnad 6,25% av den totala kostnaden per bokning.

Reseförsäkring ERV. Denna och ovan faktureras separat vid bokning.

Välkomstmiddag med dryck medresenär (vuxen) – 990 kronor.

Välkomstmiddag medresenär (barn) – 340 kronor.

Uppgraderade flygbiljetter – Pris på förfrågan.

 
I kurspaketet ingår

• 18 timmars schemalagd utbildning.

• Digital Kursdokumentation.

• Kursintyg.

• En kaffe paus (fm).
INFORMATION

En kursdag pågår – Se dagsprogram och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 18 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att genomföras i New York. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

22 500 kronor

exkl. moms


Datum

5-11 april 2023.

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Björn Hurtig
Jens Lindborg
Pär Anders Granhag


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

18 utbildningstimmar

Hålltider

Se dagsprogram


Tillbaka


Dela sidan