Revisors & rådgivarveckan 2022 Amalfikusten Italien

11:e maj: Kursen är FULLBOKAD! Vi har upprättat en kölista om rum/platser frigörs!
Mejla anmälan till ekonomi@expectus.se Vi kontaktar dig så fort plats frigörs.
Allt tas emot i turordning!

Välkommen till ett sällan skådat smörgåsbord med fem av landets främsta föreläsare!

Under fem intensiva kursdagar kommer föreläsarna djupdyka i många svåra och spännande ämnen. Som kursdeltagare bör du ha ca 10 års erfarenhet då nivån är satt därefter.

Kursbeskrivning

18 september 

Peter Nilsson

Redovisnings- och skattedag

Nyheter på redovisningsområdet:

> Förändringar i lagstiftningen

> Förändring i Bokföringsnämndens vägledningar

Aktuella redovisningsfrågor:

> Frågor om arkivering, kontanttransaktioner m.m.

> Vad händer för bostadsrättsföreningarna

> Brevsvar m.m. från BFN

> Uttalanden från Far och Srf Konsulterna

Sambandet mellan redovisning och beskattning:

> Periodisering av intäkter och kostnader

> Pågående arbete

> Bidrag

> Avskrivning

> Fastighetsrelaterade frågor


19 september 

Bo Svensson

Förmiddagen – Tretolv

Under förmidagen berörs grunderna för Tretolv-reglerna (klyvningsproblematiken, de många ändringarna och komplexiteteten i lagstiftningen). Vi går igenom grunderna för beräkningen av gränsbelopp, dvs. förenklingsregeln och lönesummeregeln. Vi berör bestämmelserna om likartad verksamhet och utomståenderegeln och går igenom några av de ledande rättsfallen på området. Nyare lagstiftning om generationsskiften i 57 kap 4 a § IL berörs och även komplettering av den utvidgade fåmansförtagsdefinitionen som berör ägande via utländska stiftelser. Nyare rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen respektive förhandsbesked från Skatterättsnämnden gås igenom.

TILLÄGG:

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över 3:12-reglerna. Dir 2022:44

Eftermiddagen – beskattning av handelsbolag

Vanligtvis godtar Skatteverket och domstolarna att resultatet fördelas enligt det civilrättsliga bolagsavtalet, men  Skatteverket kan avvika med tillämpning av regler i 60 kap 13 § IL eller med principen om obehörig resultatfördelning som utvecklats via rättspraxis i bl a RÅ 1995 ref. 35 samt RÅ 2002 ref 115 I med flera rättsfall. Vi går också igenom fördelning av resultat mellan säljare och köpare med anledning av rättsfallen HFD 2018 ref. 36 samt HFD 2020 not. 45. Avslutningsvis berör vi avyttring av handelsbolag genom att sälja inkråm eller andelar. Vi tar särskilt upp reglerna i 51 kap IL som i värsta fall leder till beskattning av kapitalvinsten i inkomstslaget näringsverksamhet.

Bo Svensson arbetar som skattejurist på Wistrands advokatbyrå i Göteborg och som universitetslektor i skatterätt vid Juridiska Institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Bo har lång erfarenhet som skatterådgivare och har skrivit drygt 20 artiklar om beskattning av handelsbolag i bl a Skattenytt och Svensk Skattetidning.


20 september 

Markus Thaler

Företagsbeskattning

> Senaste nytt om ränteavdrag. Vi uppdaterar materialet fram till kursstart.

> BEPS 2.0 – vad kommer förslagen att innebära för medelstora företag?

> Internprissättning för dummies (och revisorer!).

> Incitamentsprogram – kvalificerade personaloptioner.

> Nyheter inom företagsbeskattning.


22 september 

Rickard Jonasson

Affärsrådgivning ur ett ägarperspektiv  

Som ekonomisk rådgivare till entreprenörer och ägarledda bolag möter du dagligen frågor som rör ägaren personligen och hens ekonomiska risktagande i förhållande till bolaget. Hit hör bl.a. familjerättsliga frågor och upprättande av och rådgivning kring aktieägaravtal.

En grundläggande kunskap om familjerättsliga regler är nödvändig för att kunna vara en bra ekonomisk rådgivare. Under dagen tar vi upp familjerättens betydelse för den ekonomiska planeringen och hur olika ekonomiska åtgärder, som t.ex. en omstrukturering av en koncern eller en underprisöverlåtelse, påverkar ägarens familjerättsliga planering och risktagande.  Vid de flesta civilrättsliga och skatterättsliga dispositioner som görs bör alltid även en familjerättslig bedömning göras.

Kursen behandlar hur man genom familjerättslig planering kan minska det personliga risktagandet och underlätta ett generationsskifte eller en extern försäljning och hur man kan uppnå skattefördelar med hjälp av familjerättsliga dispositioner och dokument. Utformningen av familjerättsliga dokument såsom gåvobrev, testamenten och äktenskapsförord gås igenom ur ett FÅAB perspektiv. Kursen tar även upp särskilda frågor kring framtidsfullmakt för en FÅAB delägare.

Kursen behandlar även frågor kring aktieägaravtal ur främst familjerättslig synpunkt. Aktieägaravtal för ägarledda och andra fåmansbolag måste ofta anpassas efter de speciella omständigheter som råder för ägarledda bolag, där ägarna är beroende av bolaget för sin utkomst och olika familjekonstellationer kan vara delägare.

Frågeställningar som behandlas under dagen är exempelvis:

> Familjerättsliga överväganden vid benefika överlåtelser av FÅAB aktier och näringsfastigheter.

> Vad skall ett testamente innehålla

> Fällor och fel vid äktenskapsförord

> Skatteplanering med dödsbo.

> Ärvdabalkens regler om arvsförskott och det förstärkta laglottskyddet betydelse vid omstruktureringar, rena gåvor och andra ägarförändringar.

> Ägarskifte och skatterättsliga överväganden vid bodelning och arvskifte.

> Speciella överväganden i ett aktieägaravtal för FÅAB delägare.

> Utformning av framtidsfullmakt med fokus på FÅAB delägare.


23 september 

Jan Kleerup

Aktuella momsfrågor

> Momsnyheter, rättsfall från svenska domstolar, EU-domstolen och Ställningstaganden från Skatteverket

> Moms i koncerner (tjänster mellan koncenrbolag, omvärderingsregler m.m.)

> Moms i kommanditbolag/handelsbolag (tjänster från delägare m.m.)

> Moms vid omstruktureringar (verksamhetsöverlåtelser m.m.)

> Moms i bygg- och fastighetsbolag (moms på hyror, coworking, jämkningsregler, äldreboende, asylboende, företagshotell, byte av hyresgäster , omvänd byggmoms m.m.)

> Internationella transaktioner (OSS,IOSS m.m.)

> Avdragsrätt för ingående (fördelningsgrunder, aktieförsäljningar och aktieköp utköp av leasingbilar m.m.))

> Redovisningsregler (kundförluster, ackord, konkurs m.m.)

Vi belyser ett praktiskt fall:

I en koncern finns fem dotterbolag. Moderbolaget hyr ut lokaler till två av dom med moms och till dom tre andra faktureras management fee till två av dessa medan det tredje är passivt. Dotterbolagen bedriver olika verksamheter, såsom vårdverksamhet, äldreboende, ABT verksamhet (asylboende), byggverksamhet, kontorshotell, coworking, konferensverksamhet, parkering, m.m.

I moderbolaget sker köp och försäljning av aktier i dotterbolag och man har bl.a. kostnader för köpta tjänster från utlandet (kapitalförvaltning m.m.) leasingbilar till anställda, kontorshyror, kursavgifter utomlands och företagshälsovård.

Vi går igenom momskonsekvenser för koncernbolagen.
Kursprogram

Kursdagarna pågår mellan klockan 8-12 & 17-19.

Del av hotellets poolområde med  Mount Vesuvio i bakgrunden
Dagsprogram

Lördag 17 september
Resdag – Avresa sker från Arlanda/Landvetter eller Kastrup till Neapel. Efter transfern och incheckning på Towers hotell så samlas vi i lobbyn för en gemensam genomgång/presentation av kursveckan. Exakta tider meddelas senare. Flygtillägg från Landvetter/Köpenhamn.


Söndag 18 september 
Kursdag 1) 08–12 & 17–19 
Under kursuppehållet är det egen tid.

Måndag 19 september 
Kursdag 2) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

Tisdag 20 september 
Kursdag 3) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

Onsdag 21 september 
Fridag
För den som vill anordnar vi en utflykt, meddelas senare.

Torsdag 22 september 
Kursdag 4) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

Fredag 23 september 
Kursdag 5) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.


Lördag 24 september
Hemresa för gruppen.
Kurshotell

Towers Hotell, Sorrento ****

Towers Hotell

Del av pool området

Hotellet har en privat strand
Kursort

Sorrento, Italien 

 
I grundpaketet ingår

Flyg i ekonomiklass inklusive bagage från Arlanda, Landvetter/Kastrup till Neapel.

Transfers flygplatsen-kurshotellet t/r.

Avresa från annan ort kontakta Beda Robertsson: beda@thabelatravel.com på ThabelaTravel AB.

• 7 nätter i vald rums kategori. 

Frukost alla dagar på hotellet.

Lokala skatter och avgifter.

Flygskatt.

Övrigt: Representanter från ExPectus AB kommer att finnas på plats under hela vistelsen.
Priser & Villkor

Kursavgift: 21,900 kronor – på kursavgiften tillkommer 25% moms.

Anmälningsavgift: 7,500 kronor per resenär faktureras direkt och inbetalas inom 10 dagar. Därefter anses bokningen komplett.

Reskostnader – Grundpris – Flyg, logi, transfers per person. 


Kursdeltagare del i dubbelrum med annan kursdeltagare – Pris på förfrågan.

Detta alternativ är för Kollegor som delar rum, (samma eller annan byrå).


Kursdeltagare del i dubbelrum med medresenär – Pris på förfrågan.

Denna kostnad är för kursdeltagare som tar med sig sambo.


Medresenär del i dubbelrum med kursdeltagare – Pris på förfrågan.

Denna kostnad är för sambo som delar rum med kursdeltagare.


Rum för eget bruk – Pris på förfrågan.


Vi reserverar oss för eventuella prisändringar utanför vår kontroll. Priserna är beräknade på minimum 25 kursdeltagare och baseras på dagens valutakurser, avgifter och skatter. Valutakursen är beräknad på 1 Euro = 10,70 SEK (per den 20 juni 2022).


Avbokningsvillkor

Avbokning mottages endast via e-post avbokning@expectus.se

Avbokningskostnader – Fri avbokningsrätt t.o.m den 2:a januari 2022.

Därefter – Vid avbokning inkommen:

Efter den 2:a januari 2022 debiteras 40% av kostnaden *1)
Innan den 30:e mars 2022 debiteras 65% av kostnaden *1)
Efter den 30:e mars 2022 debiteras 100% av kostnaden *1)

*1) Kursavgift, flyg & logi.
Anmälningsavgiften*2) täcker depositioner till hotell och flyg och återbetalas ej vid avbokning.

ExPectus AB äger rätt att ställa in kursen och då återbetalas alla inbetalda avgifter.*1)

*2) Vid pandemi eller reseavrådan från UD.

Anmälningsavgiften*2) är inte återbetalningsbar vid pandemi eller reseavrådan från UD utan kursen flyttas fram till ett lämpligt tillfälle.

Med förbehåll för Force Majeure.


Anmälningsavgift och slutfaktura, kursavgift inkluderad administreras av ExPectus AB.

Slutbetalning ska mot faktura vara ExPectus tillhanda senast den 5:e maj 2022.
Tillägg

Kan läggas till vid bokning av kursen.

Avbeställningsskydd ERV. Kostnad 6,25% av den totala kostnaden per bokning.

Reseförsäkring ERV. Kostnad c:a 420 kronor per person. Denna och ovan faktureras separat vid bokning.

3-rätters välkomstmiddag 700 kronor – Bokas via anmälningssidan.

Avresa från Köpenhamn +2,500 kronor per resenär.

Avresa från Landvetter +1,700 kronor per resenär.
I kurspaketet ingår

• 30 timmars schemalagd utbildning.

• Digital Kursdokumentation.

• Kursintyg.

• En kaffe paus (fm).
INFORMATION

En kursdag pågår – Se dagsprogram och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 30 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att genomföras i Sorrento. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.Kursavgift

21 900 kronor

exkl. moms


Datum

17-24 september 2022
Amalfikusten, Italien

Yrkesroller

Revisorer
Redovisningskonsulter
Revisorsassistenter
Kvalificerade rådgivare
Skatterådgivare

Föreläsare

Peter Nilsson
Bo Svensson
Markus Thaler
Rickard Jonason
Jan Kleerup


Kursen är fullbokad

Villkor


Antal utbildningstimmar

30 utbildningstimmar

Hålltider

Se dagsprogrammen.


Tillbaka


Dela sidan
Amalfikusten

Strada Statale väntar på dig!

 

Grotta di Smeraldo

 

Gamla fiskebyn Furole

 

En bild säger mer än tusen ord

 

Capri

 

Amalfikusten