Rättsmedicin för advokater i Varberg

Kursen är fullbokad och kölista är upprättad!
Vill du gå kursen, mejla info@expectus.se så återkommer vi om en plats frigörs.

Kursen kommer även att gå i Stockholm 23-24 april 2022
Kursbeskrivning

Varför ska en advokat lära sig något om rättsmedicin?

I straffprocessen har advokaten i huvudsak enbart sina egna kunskaper att tillgå medan åklagare och polis har stora resurser. Det är ett skevt styrkeförhållande mellan parterna på detta område och det är viktigt att advokater har kunskapen att kunna ifrågasätta eventuella rättsmedicinska utlåtanden. Alltså är rättsmedicinsk kunskap en fråga om rättssäkerhet!

Vi kommer under kusen att systematiskt gå igenom hur rättsintyg är uppbyggda, vad de grundar sig på och hur de rättsmedicinska bedömningarna görs. Vidare kommer vi att problematisera kring rättsintygets olika delar och deras svagheter. Vilka delar av rättsintyget ska jag som advokat särskilt granska och ifrågasätta? Vilka krav kan jag ställa på ett rättsintyg? Har frågan om när och av vem den medicinska undersökningen utfördes betydelse? Vilken betydelse har det vem som utfärdat rättsintyget?

Därtill kommer vi under kursen att gå igenom skadedokumentation, olika skadors uppkomstmekanismer samt hur en rättsläkare bedömer skadornas ålder och allvarlighetsgrad. Vilket vapen har använts? Hur uttrycker en rättsläkare graden av säkerhet eller osäkerhet i sina bedömningar? Skadetyper som kommer att behandlas är de som kan ses efter trubbigt och skarpkantat våld, kvävning och strypning, skjutning, och sex mm. Vi kommer också att diskutera frågan om vilken kraft som krävs för att tillfoga olika skador. Olika skadebilders betydelse för bedömningen av vems vållande belyses.

Hur är rättsmedicinalverket organiserat? Vem gör vad inom verket? Vem gör vad vid olika typer av rättsmedicinska undersökningar? Vem vill jag höra?

Vidare kommer kursen att omfatta de olika stegen i en klinisk respektive rättsmedicinsk dödsfallsutredning, likfenomen och hur en dödstidsbestämning utförs. Även fyndplats och den rättsmedicinska obduktionen belyses liksom hur en rättsmedicinsk obduktionsrapport är uppbyggd. Hur man fastställer dödsorsak och dödssätt klarläggs.
Viktiga punkter ur kursinnehållet

Rättsintyg

> Rättsintygsprocessen – allmänt

> Vilka typer av rättsintyg finns det?

> När, var, hur och av vem utfärdas rättsintyg?

> Patientjournalers betydelse och problem

> Bilders betydelse och problem

> Underlagets betydelse för rättsintyg

> Rättsintygets uppbyggnad

> Formalia

> Bakgrundsinformation

> Skadedokumentation

> Utlåtande

> Skadors uppkomstmekanismer – vilka olika uppkomstmekanismer och skadetyper finns?

> Skadornas ålder – vad grundar sig bedömningen på?

> Skadornas allvarlighetsgrad – men, livsfara eller livshotande tillstånd – hur bedöms detta?

> Rättsmedicinalverkets skalsteg – hur uttrycker rättsläkaren hur säker eller osäker en bedömning är?

Dödsfall

> Hur görs en dödsfallsutredning? Likets väg från dödsplats till grav.

> Fyndplats – rättsläkarens uppgift

> Likbesiktning – vad tittar man efter?

> Dödstecken – säkra och osäkra

> Efter döden förändringar – vad säger dessa?

> Dödstidsbestämning – hur görs den?

> Obduktionsprocessen, obduktionsrapport och utlåtande. Dödsorsak och –sätt.

> Hur fastställs dödsorsaken?
Kurshotell

Varbergs Kusthotell
Priser & Villkor

ÖVRIGT:

Del i Dubbelrum för medföljare – Pris: 1,600 kronor ex moms. Välkomstmiddag & frukost ingår.

 


Avbokningsvillkor

Kostnadsfri avbokning t.o.m. 25 juli 2021.
Därefter debiteras 100% av kostnaden.

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.

 
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika båda dagarna

Lunch båda dagarna

Digital kursdokumentation

Välkomstmiddag 4:e september

En övernattning 4:e september i enkelrum

Frukost 5:e september
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 12 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.Kursavgift

18 900 kronor

exkl. moms


Datum

4-5 september 2021

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Tommie Olofsson
Anna Ybo


Kursen är fullbokad

Villkor


Antal utbildningstimmar

12 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Varbergs Kusthotell
Nils Kreugers väg 5

Hålltider

4 september
9:00 Inskrivning
09:30 Kursstart
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Slut dag 1
20:00 Välkomstmiddag

5 september

09:30 Kursstart
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för denna gång - Välkommen åter.


Tillbaka


Dela sidan
 

Avkoppling

Del av matsalen

Den härliga frukosten

Fullt utrustat gym

Njut av Spa avdelning med landets enda Thalasso spa