Presentationsteknik vid huvudförhandling

Kursbeskrivning

Allt fler förundersökningar blir större och mer komplicerade. Materialet består inte sällan av krypterade chattar, telefontömningar, rörelseanalyser och omfattande avlyssning.

Hur presenterar man ett stort material för domstolen? Prezi eller Power Point? Hur presenterar man en övervakningsfilm eller utdrag ur ett polisförhör med ett vittne? Under kursen kommer ett antal exempel ges på hur man kan presentera material för domstolen.

Under kursen kommer programmen Power Point och Prezi gås igenom med målet att kursdeltagarna i slutet av dagen skall kunna hålla (om så önskas) en kortare sakframställan eller plädering med hjälp av programmen.
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika.

Lunch.

Digital kursdokumentation.

Egen dator medtages.
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 500 kronor

exkl. moms


Datum

11 november 2022, Stockholm.

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Robin Söder


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas 20 dagar innan kurs.

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan