Medgärningsmannaskap och uppsåt – varför blir det så konstigt?

Kursbeskrivning

Kollektivt ansvar: Alla i samma hyrbil är alla alltid skyldiga till allt som hänt oavsett vem som gjorde vad, eller hur? Om du delar taxi med någon efter en fest och denne har kokain i fickan, visst ska väl du också dömas för det?

Eller gäller sådant bara dem som bor i särskilt utsatta områden? Kollektivt ansvar i urval. För det rimliga tvivlet trivs ju inte heller i orten, eller? – Om du inte var cynisk innan du tog del av det här kursmomentet om medgärningsmannaskap lär du vara det efteråt.

Vad viktigare är: Du kommer ha fått med dig lagstiftarens och praxisbildarens redskap för att kunna argumentera effektivt för individens rättvisa, även när kollektivet inte verkar vilja lyssna. När läste du förresten senast i en dom att det faktiskt är så att ansvar är individuellt och att uppsåtsprövningen för envar av de på platsen närvarande därför ska göras individuellt. – Det blir ditt jobb att ordna med det sedan vi delat med oss till dig av våra tankar och vår erfarenhet av försvarande och dömande i mål med flera påstått inblandade.

Apropå uppsåtsprövning: Hur gör man egentligen en sådan? Det handlar väl inte om att avkoda en persons historiska medvetandeinnehåll i precis de ögonblick när vissa gärningsmoment utfördes eller när en viss effekt av dessa uppstod, för det går ju faktiskt inte. I vart fall inte om man undviker parapsykologisk forskning och inte är heller är synsk. Men är det egentligen inte just detta omöjliga som domstolarna har till uppgift att göra, när de bedömer om de objektiva momenten har subjektiv täckning? I teorin, ja. I praktiken… Om du är med på detta kursmoment kommer du att kunna avgöra hur ditt medvetandeinnehåll fylldes med kunskap om just uppsåtsprövning och kanske också säga om det fick till effekt att du kan argumentera ännu lite bättre för din klients sak i nästa mål. Vi bedömer att vi redan nu kan avgöra att det kommer bli intressant och ännu intressantare om du medverkar aktivt och kritiskt när vi diskuterar denna sak.

Allt det ovan beskrivna tänkte vi klara av under en dag med sex kurstimmar genom att fokusera på det praktiska och bara gå igenom det teoretiska så mycket som krävs för att kunna formulera så kloka argument som möjligt i en verklig rättssal.
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 500 kronor

exkl. moms


Datum

4 februari 2022, Stockholm

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Björn Hurtig
Jens Lindborg


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas 20 dagar innan kurs

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan