KRIM TEKNIKDAGARNA – ÄVEN LIVE STREAMING

Denna matnyttiga och delvis fallbaserade 2-dagars kurs ges Exklusivt för ExPectus!

Föreläsaren Sonny Björk får anses som en av landets främsta föreläsare i ämnet!

Kursen kommer streamas och kan således följas live!
kostnaden för detta alternativ är 16,900 kronor. Meddela oss i fritextrutan vid anmälan!

Övernattning och välkomstmiddag den 14:e maj ingår i kursavgiften. Det går även att ta med sig sin sambo om så önskas.

Vi har ordnat med specialpris om du vill komma kvällen innan.
Kursbeskrivning

Under kursdagarna kommer följande punkter beröras!

Brottsplatsundersökning

> Presentation av hur en brottsplatsundersökning genomförs med syfte, medel och mål, bedömning och säkring av spår, sammanställning av iakttagelser samt upprättande av gods- och spårförteckning.

> Är brottsplatsundersökningen genomförd med god kvalitet. Har relevanta spår säkrats. Är text, bilder och skisser tillräckligt beskrivande. Har platsundersökningen genomförts objektivt eller utifrån givna direktiv. Var observant på ”Confirmation bias” roll vid dessa undersökningar.

Brottsplatsanalys

> Hur genomförs en brottsplatsanalys, vad ingår i analysen, inblandning av extern information, tidsaspekt mellan brottsplatsundersökning och redovisad analys. Bedömning av säkrade spår som blodbilder, DNA-spår, sko/fotspår, fingeravtryck m.m.

> Är analysen relevant med ledning av iakttagelser, spår, undersökningar/analyser, rättsintyg och obduktionsresultat. Finns grunderna för analysen redovisad i text. Har externa information från t ex förhör, rekonstruktioner, vallningar blandats in i analysen. Har kriminalteknikerna kunskap och erfarenhet att genomföra en objektiv analys. Ändras analysen vid vittnesmål.

NFC resultatvärdering

> År 2010 införde SKL/NFC ett nytt sätt att redovisa sina analysresultat. Man kallar detta för det logiska angreppssättet och strävar efter att redovisa dessa på aktivitetsnivå. NFC vill på detta sätt föra in resultatet i en kontext.

> NFC använder idag det logiska angreppssättet för att värdera sina analys- och undersökningsresultat. Detta gör man genom att använda sig av Bayes teorem/sats där man ställer två hypoteser mot varandra, huvudhypotes och alternativ hypotes. Analysresultatet värderas sedan genom att man bedömer hur sann huvudhypotesen är om det ställs mot hur sann den alternativa hypotesen är. Man får då ett resultatvärde som vägs mot NFC:s graderade skala som har 9 skalsteg från (Grad +4) till (Grad -4) vilket ger en graderad sannolikhet för resultatvärdet.

Granskning av förundersökning

> Granskning av de kriminaltekniska undersökningarna som platsundersökningar, obduktionsrapport, sakkunnigutlåtande från NFC, DNA-analyser, tändsatspartiklar och P.M. samt tjänsteanteckningar i ett sammanhållet sätt att granska en förundersökning.

> En presentation av mitt sätt att granska och angripa en förundersökning med fokus på de mest förekommande ”problemområdena” i en förundersökning.

Vapen, ammunition och ballistik

> Genomgång av Vapenlagen, vapenbrott grovt vapenbrott. Presentation av olika typer av vapen och ammunition. Skottskador, skjutavstånd, DNA på vapen. Ballistik med innerballistik som anger vad som händer i vapnet = spår på patronhylsor och kulor, ytterballistik över vad som händer mellan vapen och mål/träff, mål/terminalballistik = skottskador i olika typer av mål/objekt. Rekonstruktioner av skjutningar.

> Vilka kriterier gäller för grovt vapenbrott. Är innehavet av modifierade start/gaspistoler ett grovt vapenbrott. Är posering på bild med vapen i handen ett styrkt innehav. Går det att fastställa om ett vapen som förekommer på bild är ett skarpt vapen. Hur farlig är beskjutningen från ett visst vapen – kulors förmåga att åstadkomma skada på en människa.

> Bedömning av skjutavstånd och skjutriktningar.

Fallstudier

Ovanstående presentationer stöds med ett flertal fallstudier. Dessa studier kan varieras efter önskemål och relevans.
Avbokningsvillkor

Kostnadsfri avbokning t.o.m. 13:e februari 2022.
Därefter debiteras 100% av kostnaden.

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
Tillägg

ÖVRIGT:

Del i Dubbelrum för medföljare – Pris: 1,950 kronor ex moms. Välkomstmiddag & frukost ingår.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika båda dagarna

Lunch båda dagarna

Digital kursdokumentation

Välkomstmiddag 14:e maj

En övernattning 14:e maj i enkelrum/del i dubbelrum

Frukost 15:e maj
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. Se dagsprogram och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 12 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

19 900 kronor

exkl. moms


Datum

14-15 maj, 2022 Stockholm

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Sonny Björk


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

12 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas senare

Hålltider

14 maj 2022

9:00 Inskrivning
09:30 Kursstart
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Slut dag 1
20:00 Välkomstmiddag

15 maj 2022

08:30 Kursstart
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
15:30 Tack för denna gång - Välkommen åter.


Tillbaka


Dela sidan