Identifikationsbevisning

Kursbeskrivning

Ofta får man acceptera åklagarens påstående att brott har begåtts. Frågan är då av vem, eller snarare: om just din klient kan fällas till ansvar för brottet och i så fall varför?

För att kunna ge rätten ökade möjligheter att göra en korrekt bevisvärdering måste du som försvarare veta svaret på flera frågor som vi kommer att behandla under dagen: t.e.x.: Kan man verkligen med relevant grad av säkerhet känna igen en (tidigare okänd) människa? – på långt håll? – när man är berusad? – rädd? – från film  alternativt bilder från övervakningskamera eller fartkamera?

Går det att avgöra vems röst det var som viskade fram hotet? Vilket bevisvärde har röstanalyser? Görs sådana regelmässigt numera? Kan någon annans persons hörsel sägas vara tillräckligt säker för att identifiera att det var en audimotor och inte en volkswagenmotor som varvades upp i flyktbilen?

Hur säkert är egentligen ett DNA-spår som bevis för ett händelseförlopp? Vad har blodstänk med vetenskap att göra? Hur lätt smittar tändsatspartiklar? Efter genomförd kursdag kommer du att vara familjär med saker som bland annat grundläggande perceptionsteori, olika metoder för DNA-analys, Devlinrapporten och Baye’s teorem. Inte minst kommer du ha fått flera praktiska exempel på hur sådan kunskap gör dig till en ännu bättre försvarare än du redan är.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 500 kronor

exkl. moms


Datum

Stockholm 21 januari 2021.

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Björn Hurtig
Jens Lindborg


Fåtal platser kvar

Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas ca 20 dagar innan kurs.

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan