Gripen – Anhållen – Häktad

- Från frihetsberövande till fri fot

Kursbeskrivning

Under en fängslande kursdag kommer vi att behandla något av det värsta som kan drabba en enskild och något av det svåraste momenten man kan ställas inför som försvarsadvokat; frihetsberövandet!

Alla praktiskt verksamma försvarsadvokater vet hur svårt det är att hantera häktningsförhandlingar. Man har för lite tid, för lite material, för lite utrymme för juridiska invändningar m.m. och dessutom svårt att ens få till en omhäktningsförhandling i vissa fall, trots lagens utformning.

På denna endagskurs kommer vi – en erfaren försvarsadvokat och en domare i första instans som är medförfattare till artikeln ”Något om häktning på grund av kollusionsfara”, JT 2017/18 nr 2 – att ge Dig praktiskt användbara tips på hur Du tar Dig igenom en häktningsförhandling med äran i behåll och självförtroendet intakt! Kursen är praktiskt inriktad och vänder sig såväl till Dig som snart kommer att ha Din första häktningsförhandling som till Dig som hållit på så länge att du nästan tappat hoppet. Alla har nytta av denna kurs!

 

Under kursen kommer vi att gå igenom:

• Förordnandet
Kontakta klienten – agera snabbt! Glöm inte att tvekan i detta skede riskerar att förstöra Ditt case! Besöka frihetsberövad klient eller nöja sig med att ringa? Är det ok att träffa klienten första gången i samband med anhållandeförhöret eller t o m häktningsförhandlingen?

• Anhållandeförhöret
Börja utjämna informationsunderskottet.

• Särskilda frågor. – RB 24:9 a i en större kontext.
Spänningsfältet mellan sekretess och partsinsyn.

• Häktningsframställning
Försvarets åtgärder när denna kommer. Hur få ut PM?

• Brottsmisstanken
Vilken gärning är det egentligen som misstänks (d.v.s. Vad är det som döljs bakom den angivna rubriceringen)? Hur agerar man för att låsa åklagaren vid gärningen redan på den första förhandlingen?

• Sannolika skäl
Vad innebär egentligen detta och är det någon ide att argumentera i denna del? Eller, är tiga guld? Vad gäller i fråga om bevisning och bevisvärdering?

• Särskilda häktningsskäl och restriktioner
Ett europarättsligt perspektiv. Följer domstolarna alltid gällande rätt? Vad kan man som försvarsadvokat göra för att förbättra situationen?

• Behovs- och proportionalitetsprincipen
Väger dessa principer för lätt i svensk praxis? Vad kan man som försvarare göra åt detta?

• Praktiska tips
Hur gör man när häktningspromemorian kommer först vid förhandlingen? Hur agerar man då det är flera tilltalade? Bör man tänka på något särskilt när åklagaren anhåller barn? m.m.

• Överklagande
Ska man överklaga överhuvudtaget? I så fall på vad? Finns det någon fråga som det är lättare att få framgång med.

• Frågor och synpunkter
Välkomnas löpande under dagen!
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 500 kronor

exkl. moms


Datum

9 oktober 2020, Malmö

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Björn Hurtig
Jens Lindborg


Fåtal platser kvar

Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

ELITE HOTEL ESPLANAD
MÄSTER JOHANSGATAN 15
Kurslokal: Sophia.

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan