Förhörs och vittnespsykologi

Kursbeskrivning

Att hålla bra förhör handlar till stora delar om erfarenhet och personlig förmåga. Men det handlar också om att ha kunskaper om vad rättspsykologisk forskning visar. Forskningsfältet förhör- och intervjumetodik utvecklas i hög hastighet och det finns goda skäl till att hålla sig uppdaterad kring vad den senaste forskningen visar.  Det är precis detta som den aktuella kursen kommer erbjuda.

Kursen kommer också uppmärksamma ett antal allvarliga faktorer som kan påverka tillförlitligheten i vittnesuppgifter; bland annat hur vittnen påverkas av emotionellt laddade händelser, hur ett vittne påverkas av vad andra vittnen säger sig ha sett och effekter av ledande frågor. Kursen kommer också behandla några av de kriterier för tillförlitlighet i muntlig bevisning som anvisats av HD, t ex konstanskriteriet och detaljkriteriet. Vad säger forskningen om värdet av dessa kriterier? Redogörelser kring vad den senaste forskningen visar varvas med fallstudier.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 500 kronor

exkl. moms


Datum

22 januari 2021, Stockholm

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Björn Hurtig
Pär Anders Granhag


Fåtal platser kvar

Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas 20 dagar innan kurs

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan