Företagsbeskattning

Kursbeskrivning

Vi kommer att gå igenom sambandet mellan redovisning och beskattning och de särskilda frågor och vanliga som aktualiseras i gränssnittet mellan dessa två. Hur bör reserveringar hanteras i deklarationen? Hur bör man tänka vad gäller avdragsrätten för pensionskostnader? Vi kommer också att lära oss att restvärdesavskrivning är betydligt bättre än sitt rykte.

Vi kommer att tala om senaste nytt vad gäller ränteavdragen inklusive hur man skatteoptimerar avdragen. Det första rättsfallet har redan kommit och fler nyheter väntas. Denna punkt kommer att vara uppdaterad med nyheter ända fram till kursstart.

Omstruktureringar ur ett problem- och lösningsperspektiv. Vi går igenom de vanligaste skattemässiga problemen vid omstruktureringar. Vi förutsätter att du som deltagare redan har grundläggande kunskaper om hur underprisöverlåtelser går till.

Dagen avslutas med en begränsad genomgång av de nya reglerna om rapportering av skattepliktiga arrangemang. Vi tittar på situationer där en revisor eller affärsrådgivare kan bli rapporteringspliktig samt vad som avses med begreppet ”gränsöverskridande arrangemang”.

Observera att vi denna gång inte går igenom de rapporteringspliktiga transaktionstyperna, de så kallade kännetecknen.
Viktiga punkter ur kursinnehållet

> Det bristande sambandet mellan redovisning och beskattning

> Ränteavdrag – erfarenheter och strategier

> De vanligaste skattemässiga frågeställningarna vid omstruktureringar
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 500 kronor

exkl. moms


Datum

27 september 2022, Stockholm

Yrkesroller

Kvalificerade rådgivare
Revisorer
Revisorsassistenter
Skatterådgivare

Föreläsare

Markus Thaler


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas ca 20 dagar innan kurs

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan