Fastighetsdagen

Kursbeskrivning

Pass 1 10-12
Royne Schiess

Momspasset om fastigheter börjar som alltid med en kort inledning om vad det handlar om. Därefter går vi igenom nya rättsfall, vad Skatteverket skrivet och vad som EU domstolen uttalat sig om, så i punktform går vi igenom:

Moms och fastigheter – en inledning

> Vem kan ut moms på hyra

> Krav på hyresgästernas verksamhet

> Parkering, laddstolpar

> Solceller, egna mätare i lägenheten för konsumtion av el vatten och annat

> Jämkning hur blev det slutligen?

 Nyheter från svenska domstolar

> Lärdomar av dessa domar

> Skatteverket nyhetsflöde och styrsignaler

> Eu domstolen, lärdomar

Särskild genomgång av vad ett beslut om momsregistrering egentligen innebär

> Projektbolag vid nyproduktion, är det en bra idé

> Bygga parkering, vad är lämpligast en gemensamhetsanläggning, servitut, parkeringsbolag?

> Hur ska förvaltningen ske

> 3-D eller samma fastighet som bostäderna?


Pass 2 13:00-14:45
Markus Thaler

> Byggmästarsmitta – vem drabbas och hur kan man förebygga symptomen?

> Ränteavdrag – erfarenheter och strategier

> Stämpelskatt – förslag till nya regler och möjligheter vid fastighetsbildning


Pass 3 15:00-17:00
Peter Nilsson

> Klassificering av tillgångar

> Energilösningar ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv

> Aktuella frågor om fastighetspaketering

> Stämpelskatt och värdering

> Nyheter och rättsfall

 
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
I kurspaketet ingår

Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 10:00–17:00 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 900 kronor

exkl. moms


Datum

14 november 2022, Stockholm

Yrkesroller

Revisorer
Kvalificerade rådgivare
Skatterådgivare
Redovisningskonsulter
Advokater
Bolagsjurister

Föreläsare

Royne Schiess
Markus Thaler
Peter Nilsson


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas 7-10 dagar innan kurs

Hålltider

9:30-10:00 Inskrivning och fika
10:00-12:00 Pass 1
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:45 Pass 2
14:45-15:00 Fika
15:00-17:00 Pass 3
17:00 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan