Det bortglömda målsägandebiträdet – Även Streaming

Kursen kommer att hållas fysiskt i Stockholm! För den som önskar så går det att följa den även digitalt.
Kursbeskrivning

Det är lätt att glömma målsägandebiträdet. Allt kommuniceras med åklagaren och försvararen, men inte med målsägandebiträdet. Alla lyssnar artigt på alla andras frågor och slutanföranden, men inte på målsägandebiträdets. Varför är det så?

Den misstänkte har rätt till en rättvis rättegång i brottmålet. Det vet vi. Om målsäganden för talan har hen emellertid också rätt till en rättvis – civil – rättegång.

Under kursen kommer vi att diskutera hur man bäst tillvaratar denna rätt. Vi kommer också att gå igenom hur skadeståndsanspråk lämpligen utformas i olika situationer.

Särskilt som åklagarna numera inte sällan delar upp samma gärning i olika åtalspunkter, så att summan av delarna kan bli högre än det man kan få enligt Brottsoffermyndighetens referat för allt gemensamt. Denna kurs handlar om processrätt och om ersättningsrätt i ett målsägandeperspektiv.

Vi kommer att hålla det hela praktiskt tillämpbart och därför utgör processtaktik ett naturligt inslag i varje moment. Vi kommer däremot inte att tala om målsägandens känslor eller ditt bemötande av dem. Sådant är personberoende och dessutom kan du det säkert redan bättre än vi.

När allt kommer omkring riktar sig således denna kurs bara till målsägandebiträden som vill vara så säkra på relevant juridik och så trygga i sitt taktiska uppträdande att de blir helt oförglömliga.
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 500 kronor

exkl. moms


Datum

Stockholm 3 oktober, 2022

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Jens Lindborg


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas 20 dagar innan kurs

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan