Brottmålsdagarna 2022

2021-06-01 OBS!!! Kryssningen inställd p.g.a. dåliga/ändrade villkor!!!

Denna kurs kommer att flyttas till annan ort! Vi avser att meddela den nya destinationen, priser exakta datum under vecka 24.

Föreläsarna Björn Hurtig, Sonny Björk och Jens Lindborg kommer störtdyka i många svåra och spännande ämnen. De kommer belysa bl.a. Kriminalteknik, med inslag av spårsäkring, obduktionsprotokoll, rättsintyg, inkonklusiva fingeravtryck, NFC'S graderade skalor, skjutavstånd, vapenbrott, identifikationsbevisning m.m.

En av kursdagarna får advokat sekreterarna kostnadsfritt en uppdatering/genomgång i grundläggande processrätt för byråsekreterare av Björn och Jens - Se kursdag 1.Kursprogram

Kursdag 1
5 januari 2022
Klockan 8-12 & 17-19

Sonny Björk

Temat för dagen är Brottsplatsundersökningens mål, metod och syfte med bedömningar, spårsäkringar och hantering av Gods och Spår för vidare undersökningar. Genomgång av brottsplatsprotokoll. Fallbeskrivningar med exemplifiering av brottsplatsundersökningar och hur dessa kan granskas och värderas.

Brottsplatsanalys med dess olika moment. Hur har kriminalteknikerna kommit fram till sin analys. Bygger den på Fakta, Objektivitet och Kunskap. Finns inslag av extern information i analysen. Faran för Confirmation Bias.

Analys och värdering av säkrade spår och gjorda iakttagelser som Blodbilds-analyser och andra händelserelaterade spår.

Fallbeskrivning utifrån analys av säkrade spår och gjorda iakttagelser.

Granskning av Obduktionsprotokoll och Rättsintyg i syfte att påvisa subjektiva bedömningar och inblandning av extern information i bedömningarna av obduktionsresultaten.

Grundläggande processrätt för byråsekreterare

Parallellt med att Sonny Björk föreläser för advokaterna kommer Björn och Jens att erbjuda undervisning för byråsekreterare. Målet med undervisningen är att ge sekreterarna de redskap de behöver i kontakt med främst domstol men även med andra externa aktörer för att på bästa sätt kunna ge stöd åt sin advokat.

Det kommer handla bland annat om att planera ut mål till förhandling bara på de dagar som advokaten kan, möjligheterna till substitution och anståndsbegäran. Under utbildningen kommer deltagarna få inblick i vilka regler som styr domstolars, åklagares och polisers arbete och hur denna kunskap kan användas på bästa sätt.

Vidare kommer deltagarna få inblick i domstolarnas vardag och interna arbetssätt för att de lättare ska förstå vad det egentligen är domstolen efterfrågar i vissa fall och hur man på bästa sätt når framgång med det man själv vill. Naturligtvis kommer också en överblick över rättssystemet och dess olika aktörer ges i syfte att en sekreterare aldrig ska känna sig vilsen eller osäker.


Kursdag 2
6 januari 2022
Klockan 8-12 & 17-19

Björn Hurtig & Jens Lindborg

Temat för dagen är Vapenbrottslighet. På senare tid har såväl lagstiftaren som den allmänna opinionen krävt ”hårdare tag mot vapenbrott”. Under detta moment kommer vi analysera reglerna om såväl skuld som påföljd för olika grader av vapenbrott. Vi kommer även beröra utmaningen som ”obligatorisk häktning” medför.

Syftet är att deltagarna ska känna sig trygga i att deras kunskap efter föreläsningen är tillräcklig för att kunna leverera ett bra försvar. Tanken är också att föreläsningen ska lägga grunden inför momentet om teknisk bevisning som har med vapenanvändning att göra (se kursdag 3).

 


Kursdag 3
7 januari 2022
Klockan 8-12 & 17-19

Sonny Björk

Temat för dagen är redovisningar av fingeravtrycksspår och andra spårjämförelser med olika framkallningsmetoder och identifieringar. En nyhet här är att NFC börjat att redovisa fingeravtryck som inte är helt utpekande. Denna redovisning kallas ”Inkonklusiva fingeravtryck” vilket innebär att de påvisar likheter vid jämförelse, men antalet överensstämmande detaljer når inte upp till full identitet. De bedöms istället utifrån en, av NFC, uppställd skala.

Vidare redovisning av övriga spårjämförelser/sammanpassningar utifrån två olika sätt att redovisa resultaten: ”Källmetoden” och ”Det logiska angreppssättet” Källmetoden har använts av SKL/NFC och tekniska roteln i Stockholm under en mycket lång tid. År 2010 införde SKL/NFC ett nytt sätt av värdera sina analysresultat. Man kallade detta för det logiska angreppsättet och strävade efter att redovisa dessa på aktivitetsnivå. Det vill säga sätt in resultatet i en kontext.

NFC använder idag det logiska angreppssättet för att värdera sina analysresultat. Detta gör man genom att använda sig av Bayes teorem/sats genom att ställa upp två hypoteser mot varandra, huvudhypotes och alternativ hypotes. Resultatet av denna värdering mäts sedan mot NFC:s graderade skala som har 9 skalsteg från (Grad +4) till (Grad -4). De olika skalstegen har numeriska värden som anges tex. 1:100 – 1:6000 = (Grad +2).

Skjutningar och svårigheterna med att bedöma dessa, främst skjutavstånd, skjutriktningar och förekomsten av tändsatspartiklar. Vidare beskrivning av vapen, ammunition, ballistik, kulors farlighet och hur detta värderas.

Kriminalteknisk granskning av förundersökningar på områden som inte berörts i ovan nämnda områden.

 


 

Kursdag 4
9 januari 2022
Klockan 8:00-12:00 & 17-19

Björn Hurtig & Jens Lindborg

Temat för dagen är  Identifikationsbevisning.

Ofta får man acceptera åklagarens påstående att brott har begåtts. Frågan är då av vem, eller snarare: om just din klient kan fällas till ansvar för brottet och i så fall varför?

För att kunna ge rätten ökade möjligheter att göra en korrekt bevisvärdering måste du som försvarare veta svaret på flera frågor som vi kommer att behandla under dagen: t.e.x.: Kan man verkligen med relevant grad av säkerhet känna igen en (tidigare okänd) människa? – på långt håll? – när man är berusad? – rädd? – från film  alternativt bilder från övervakningskamera eller fartkamera?

Går det att avgöra vems röst det var som viskade fram hotet? Vilket bevisvärde har röstanalyser? Görs sådana regelmässigt numera? Kan någon annans persons hörsel sägas vara tillräckligt säker för att identifiera att det var en audimotor och inte en volkswagenmotor som varvades upp i flyktbilen?

Hur säkert är egentligen ett DNA-spår som bevis för ett händelseförlopp? Vad har blodstänk med vetenskap att göra? Hur lätt smittar tändsatspartiklar? Efter genomförd kursdag kommer du att vara familjär med saker som bland annat grundläggande perceptionsteori, olika metoder för DNA-analys, Devlinrapporten och Baye’s teorem. Inte minst kommer du ha fått flera praktiska exempel på hur sådan kunskap gör dig till en ännu bättre försvarare än du redan är.

                                                                


Kursdag 5
10 januari 2022
Klockan 8-12 & 17-19

Björn Hurtig & Jens Lindborg

Temat för dagen är Guerillakrigföring i rättssalen – Här kommer vi att behandla taktik. På senare tid har världen i stort blivit varse att det inte alltid är den materiellt starkare parten som går segrande ur en konfrontation. Man talar t.ex. om asymmetrisk eller okonventionell krigföring.

I ett brottmål är det ytterst sällan försvararen som har den starkaste ställningen eller de största resurserna. Vi menar att en försvarare därför kan vinna på att utnyttja tankesätt som gjort guerillakrigaren den segrande i så många andra sammanhang. Det handlar bland annat om att inte lita på sin egen styrka utan att utnyttja motståndarens svagheter, att aldrig fastna i strider som inte går att vinna, att hela tiden fokusera på målet, inte på verksamheten och framförallt: Att aldrig ge upp! Om du inte heller gillar att ge upp ser vi fram emot att tillsammans med dig slipa dina segerredskap för att öka chansen att nå krigsmålen, även när allt känns öken eller när snårigheterna påminner om en djungel.                                                                  
Dagsprogram

måndag 3 januari

Resdag – Avresa sker från Arlanda, Landvetter eller Kastrup till ???? Efter transfern och incheckning på ??? så samlas vi i lobbyn för en gemensam välkomstdrink klockan ??? Välkomstmiddagen är ???

tisdag 4 januari
Fridag

onsdag 5 januari
Kursdag 1 
08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

torsdag 6 januari
Kursdag 2 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

fredag 7 januari
Kursdag 3 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

lördag 8 januari
Fridag

söndag 9 januari
Kursdag 4 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

måndag 10 januari
Kursdag 5 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

tisdag 11 januari
Hemresa för gruppen.
Kurshotell

MEDDELAS INOM KORT *****
Kursort

Meddelas inom kort.
I grundpaketet ingår

Flyg i ekonomiklass, 1 x 23 kilo bagage från Stockholm eller Köpenhamn till ??? t/r.

? nätter i vald rumskategori

Välkomstmiddag för alla resenärer, dryck betalas separat.

Transfers t/r Flygplats hotell .

Flygskatter.

Lokala skatter och avgifter.

Övrigt: Representanter från ExPectus AB kommer att finnas på plats under hela vistelsen.

 

 

 
Priser & Villkor

Kursavgift: 28 900 kronor exklusive moms.

Anmälningsavgift: 12 500 kronor per resenär faktureras direkt och inbetalas inom 10 dagar. Därefter anses bokningen komplett.

 

Reskostnader – Grundpris – Flyg, logi, Transfers, per person.


Kursdeltagare del i dubbelrum  med annan kursdeltagare – ??,?00 kronor.

Detta alternativ är för Kollegor som delar boende, (samma eller annan byrå).


Kursdeltagare del i dubbelrum med medresenär – ??,?00 kronor.

Denna kostnad är för kursdeltagare som tar med sig sambo.


Medresenär del i dubbelrum med kursdeltagare – ??,?00 kronor.

Denna kostnad är för sambo som delar boende med kursdeltagare.


Rum för eget bruk – ??,?00 kronor.


Familjerum Kursdeltagare med medresenär och ett barn upp till 11 år – ??,?00 kronor.

Familjerum Kursdeltagare med medresenär och två barn upp till 11 år – ???,?00 kronor.


Vi reserverar oss för eventuella prisändringar utanför vår kontroll. Priserna är beräknade på minimum 25 kursdeltagare och baseras på dagens valutakurser avgifter och skatter 8,57 USD per den 18 juni 2021.

Researrangör: ????


Avbokningsvillkor

Avbokning mottages endast via e-post avbokning@expectus.se

Avbokningskostnader – Fri avbokningsrätt t.o.m den 31:a januari 2021.

Därefter – Vid avbokning inkommen:

Innan den 20:e mars 2021 debiteras 40% av kostnaden *1)
Innan den 20:e april 2021 debiteras 60% av kostnaden *1)
Efter den 10:e juni 2021 debiteras 100% av kostnaden *1)

*1) Kursavgift, flyg, logi.

Anmälningsavgiften täcker depositioner till hotell och flyg och återbetalas ej vid avbokning.

All fakturering kursavgift inkluderad administreras av ExPectus AB.

Slutfaktura skickas under vecka 33 2021.

ExPectus äger rätt att ställa in kursen och då återbetalas alla inbetalda avgifter*1). Detta ska meddelas senast 1 juli 2021.

Med förbehåll för Force majeure.


Vid pandemi (Covid-19) Om UD avråder från att resa till vald destination, så kan boende och arrangemang på plats avbokas kostnadsfritt t.o.m. den ??? 2021.
Tillägg

Kan läggas till vid bokning av kursen:

ERV avbeställningsförsäkring, 6% av den totala kostnaden.

ERV reseförsäkring, kompletterande till hemförsäkringen.

Uppgraderad flygbiljett med bättre benutrymme, mer bagage. Pris på förfrågan!
I kurspaketet ingår

30 timmars schemalagd utbildning

Digital kursdokumentation

Kursintyg

Två kaffepauser per kursdag
INFORMATION

En kursdag pågår – Se dagsprogram och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 30 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i ????. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.Kursavgift

28 900 kronor

exkl. moms


Datum

3-11 januari 2022 .

Yrkesroller

Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Björn Hurtig
Jens Lindborg
Sonny BjörkAntal utbildningstimmar

30 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas inom kort

Hålltider

Se dagsprogrammen.


Tillbaka


Dela sidan