Argumentation i redovisningsfrågor – Även Streaming

Denna kurs kan även följas live om så önskas!
Kursbeskrivning

Prejudikat och andra domar har stor betydelse för att fastställa vad som utgör den goda redovisningsseden och är därmed en viktig källa för att nå fram till rätt redovisningslösning. Du kommer under seminariet att få en genomgång av hur du kan finna redovisningslösningar och bygga upp en argumentation i samband med tvister som rör skatter, bokföringsbrott m.m. samt att få ett underlag för att fatta svåra redovisningsbeslut i företag. Seminariet vänder sig till dig som tillämpar normgivning från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering eller IASB.

Genom att ta del av domstolars skäl och bedömningar lär du dig argumentera för att lösa redovisningsfrågor. Kunskap om prejudikat och andra rättsfall är till stor hjälp när man skall lösa redovisningsproblem som uppstår i ett företag. Framförallt i en rättslig argumentation är det värdefullt för att inte säga nödvändigt att man har en mycket god överblick över mängden prejudikat som belyser den goda redovisningsseden. Vi går igenom väsentliga och aktuella rättsfall som belyser den goda redovisningsseden.

Speciell hänsyn tas till frågan om lösningen är tillämplig på normer från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och/eller IASB. Stor vikt läggs på tolkning av domar och argumentation i redovisningsfall.
Viktiga punkter ur kursinnehållet

Rättskällorna inom redovisningsrätten

Sambandet Redovisning – Inkomstbeskattning

Prejudikat/ rättsligt stöd för god redovisningssed

Intäkter

Avsättningar

Materiella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Varulager

Finansiella instrument

Framtida utveckling
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 500 kronor

exkl. moms


Datum

1 oktober 2021, Stockholm

Yrkesroller

Revisorer
Kvalificerade rådgivare
Redovisningskonsulter
Skatterådgivare
Revisorsassistenter

Föreläsare

Pernilla Lundqvist


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas 20 dagar innan kurs.

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan