0 kurser

Jens Lindborg

f.d. Rådman /Biträdande jurist

Jens Lindborg är från den 1 september 2020 biträdande jurist på Hurtig & Partners. Han ägnade de föregående tio åren åt att arbeta som rådman. Dessförinnan har han varit rättssakkunnig i justitiedepartementet, hovrättsassessor, tingsfiskal, hovrättsfiskal och tingsnotarie. Han har också tjänstgjort som rättslig rådgivare i Försvarsmaktens utlandsstyrka under insats i Afghanistan och i farvattnen utanför Somalia. Jens Lindborg föreläser i olika sammanhang för juriststudenter och advokater. Han har författat juridiska artiklar som publicerats såväl i Sverige som utomlands.


Aktuella kurser