0 kurser

Se aktuella kurser

Andreas Månsson

Skattejurist

Andreas Månsson är skattejurist och senior manager inom EY:s avdelning för indirekt beskattning. Andreas har arbetat hos EY som skattekonsult sedan 2005 och har tidigare arbetat ca 5 år på Skatteverket. Andreas har en omfattande erfarenhet av momsrådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt varu- och tjänstehandel. Andreas ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande momsfrågor. Andreas håller även interna och externa seminarier avseende moms.

Se aktuella kurser

Andreas Rönnheden

Advokat

Andreas är advokat vid Wistrand Advokatbyrå. Andreas har mångårig erfarenhet av affärsjuridik och då framför allt bolagsrätt, processer och skiljeförfaranden. Han var PWC’s ombud i Prosolvia-målet under 2013.

Se aktuella kurser

Anna Björk Larsson

Affärsjurist

Anna är affärsjurist på EY Law i Göteborg. Anna är specialiserad inom bolagsrätt och M&A och har över 10 års erfarenhet av juridisk rådgivning i samband med omstruktureringar.

Se aktuella kurser

Anna Orlander

Advokat

Anna Orlander är partner i Baker McKenzie och specialiserad inom M&A och bolagsrätt med särskilt fokus på internationella omorganisationer såsom integration av verksamheter efter förvärv. Anna har varit verksam såväl i London som Stockholm och har projektlett ett stort antal gränsöverskridande förvärv och fusioner.

Se aktuella kurser

Assur Badur

Advokat

Assur Badur är advokat och delägare på Vinge i Stockholm. Han är ansvarig för fastighetsgruppen. Assur arbetar med fastighetsrättsliga frågor såsom t.ex. kommersiell hyresrätt, fastighetsutveckling samt även transaktioner inom fastighetsbranschen. Assur har tidigare varit bolagsjurist på Boultbee/EFM och NCC Property Development utöver den tid som han har varit verksam på advokatbyrå.

Se aktuella kurser

Axel Calissendorff

Advokat

Axel har en lång och gedigen erfarenhet av bl.a. företagsöverlåtelser och han anses vara en av landets främsta experter inom M&A och bolagsstyrning.

 

 

Se aktuella kurser

Björn Hurtig

Advokat

Advokat som uteslutande ägnar sig åt straffrätt. Björn har stor erfarenhet av att arbeta med och mot medicinsk expertis och kriminaltekniker, han föreläser även regelbundet för advokater, poliser m.fl.

Se aktuella kurser

Bo Svensson

Skattejurist

Bo är universitetslektor vid Juridiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Han jobbar även som skattejurist på Wistrands advokatbyrå i Göteborg. Bo är medförfattare till boken Personligt ansvar (Wolters Kluwer) som behandlar bl.a. skattefrågor vid obestånd. Bo har skrivit ett 40-tal artiklar i olika skattetidskrifter, främst om beskattning av handelsbolag, men även skattefrågor vid obestånd, skatterättslig etik och om ”3:12-beskattning”. Bo har blivit utsedd till bäste lärare på såväl juristlinjen som ekonomlinjen på Handelshögskolan i Göteborg.

Se aktuella kurser

Caisa Drefeldt

Auktoriserad revisor & redovisningsspecialist

Caisa är auktoriserad revisor och arbetar som redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg. Hon är FAR:s represetant i Bokföringsnämnden. Hon är även ledamot av FAR:s policygrupp för redovisningsfrågor. Caisa är en omtyckt och uppskattad föreläsare.

Se aktuella kurser

Carl Svernlöv

Advokat

Carl är (jur. dr) advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm där han arbetar med bolagsstyrning, associationsrätt och företagsförvärv. Sedan 2009 är han adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Carl har publicerat ett tiotal böcker och över hundrafemtio artiklar om svensk och internationell affärsjuridik.

Se aktuella kurser

Daniel Lechtman

Skattejurist

Daniel Lechtman är skattejurist och senior manager inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Daniel  har 13 års erfarenhet av skattefrågor med inriktning mot person- och företagsbeskattning. Daniel har varit på EY sedan 2014 och har tidigare varit verksam som skattekonsult hos annan big 4 firma samt även arbetat på Skatteverket. Daniel ger råd i skatte- och strukturfrågor till företag och privatpersoner med särskild inriktning mot fåmansbolag. Exempel på uppdrag som Daniel har särskild erfarenhet av  är omstruktureringar, ägarförändringar, incitamentsprogram, generella företags- och personbeskattningsfrågor. 

Se aktuella kurser

Erik Nerep

Professor

Erik Nerep är jurist och professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är även författare till flera aktiebolagsrättsliga verk.

Se aktuella kurser

Filip Christensson

Skattejurist

Filip Christensson är skattejurist och senior manager inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Filip har 14 års erfarenhet av skattefrågor med inriktning mot företagsbeskattning och kapitalbeskattningsfrågor för individer. Filip har varit på EY sedan 2016 och var tidigare verksam som skattekonsult hos annan big 4 firma sedan 2002. Filip ger råd i skatte- och strukturfrågor till företag och individer. Exempel på uppdrag som Filip har särskild erfarenhet av är omstruktureringar, ägarförändringar, incitamentsprogram, frågor kring beskattning av olika former av finansiella instrument samt generella företagsbeskattningsfrågor.

Se aktuella kurser

Fredrik Rosén

Skattejurist

Fredrik Rosén är skattejurist verksam vid LRF Konsults skattebyrå och utbildningsansvarig inom LRF Konsult. Han är medförfattare till boken Hästen och Skatten och har tillsammans med bl.a. Jan Kleerup en ny bok på gång avseende moms i lantbruk med beräknad utgivning i början av 2018.

Se aktuella kurser

Göran Alvemalm

Skattejurist

Göran Alvemalm är momsexpert på BDOs skatteavdelning i Stockholm. Han har över 27 års erfarenhet av moms varav elva år från Skatteverket i Stockholm och femton år som skattejurist på den privata sidan. Göran har en juristexamen från Uppsala universitet.

Göran har stor erfarenhet av internationella bolag och har arbetet med de största bolagen i Sverige och med processföring i domstolarna samt nationella och internationella momskonsultationer. Göran är auktoriserad skattekonsult och medlem i FAR– branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Se aktuella kurser

Ida Gabre Brånby

Skattejurist

Ida Gabre Brånby är skattejurist och senior manager på EY:s skatteavdelning med inriktning mot fastighetsfrågor. Ida har arbetat som skattekonsult sedan 2010 och arbetade innan dess två år på Skatteverket. Ida har stor erfarenhet av fastighetstaxering samt andra skatterelaterade frågor åt bolag inom fastighetsbranschen. Utöver detta processar Ida mycket samt är en frekvent anlitad talare vid externa seminarier.

Se aktuella kurser

Jan Kleerup

Skattejurist

Jan är jurist och momsexpert med närmare 30 års erfarenhet av momsfrågor. Jan är Senior Advisor vid Svalner Skatt & Transaktion.

Se aktuella kurser

Jens Lindborg

Rådman

Jens är rådman i Örebro tingsrätt och har tidigare varit rådman i Borås tingsrätt. Han har följt den klassiska domarbanan (tingsnotarie, hovrättsfiskal, tingsfiskal och adjungerad ledamot i hovrätt) och utnämndes till hovrättsassessor våren 2007. I samband med det anställdes han som rättssakkunnig i Justitiedepartementet på enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbetet. Under tiden på Ju arbetade Jens med lagstiftning och internationella förhandlingar. Utöver detta har Jens tjänstgjort som rättslig rådgivare åt svenske kontingentchefen för de svenska väpnade styrkorna i Afghanistan (FS15, 2008) som deltog i ISAF och åt chefen för EU:s flottstyrka (ME02 FHQ, 2010) som i de Somaliska farvattnen genomförde operation Atalanta. Eftersom Jens även har varit föräldraledig under ett styvt halvår för sina och sin fru Åsas två söner har han också fått lära sig att både fatta och verkställa snabba beslut i en stress- och riskfylld miljö långt bort från rättvisans och militärens trygga famn.

Se aktuella kurser

Johanna Björkman

Advokat & DNA expert

Tidigare kammaråklagare som numera arbetar som brottmålsadvokat. Hon doktorerar inom Bevisrätt vid Stockholms universitet och syns ofta som expertkommentator i media.

Se aktuella kurser

Linnéa Back

Skattejurist

Linnea Back är partner i Baker McKenzie och specialiserad på skatt. Linnea har arbetat med skattefrågor i snart 20 år, har även erfarenhet från Skatteverket och har haterat såväl inkomstskattefrågor som mervärdesskattefrågor i ett stort antal nationella och internationella omstruktureringar.

Se aktuella kurser

Markus Thaler

Skattejurist

Markus ansvarar för inkomskattefrågor avseende fastigheter på EYs Göteborgskontor. Han har över 20 års erfarenhet som rådgivare och lärare inom fastighetsområdet. Han är också ordförande i revisorsorganisationen FARs expertgrupp för skatt, där han nyligen ansvarat för FARs remissvar på ränteavdrags- och paketeringsutredningarna.

Se aktuella kurser

Moa Lidén

Moa Lidén är doktor i allmän rättslära vid juridiska institutionen, Uppsala Universitet. Hon har examen inom både juridik och psykologi (inklusive rättspsykologi). I september 2018 försvarar hon sin avhandling med titel “Confirmation Bias in Criminal Cases”. Avhandlingen har en tvärvetenskaplig karaktär och belyser felkällor i mänskligt beslutsfattande, med ett särskilt fokus på svenska poliser, åklagare och domares beslutsfattande inom ramen för brottmålsprocessen.

Se aktuella kurser

Monika Edvall

Skattejurist

Mer info inom kort

Se aktuella kurser

Pär Anders Granhag

Professor

Pär-Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs Universitet och har ägnat sig åt rättpsykologisk forskning under snart 30 år i (Sverige, Nederländerna och USA).

Några av hans specialområden är vittnespsykologi, förhörsteknik och bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor. Han har under de senaste 20 åren ansvarat för över 200 seminarier för olika yrkesgrupper inom rättsväsendet, både nationellt (för t ex domare, åklagare och polisiära utredare) och internationellt (för t ex FBI, LAPD och MI5).

Se aktuella kurser

Pernilla Lundqvist

Redovisningsspecialist

Pernilla Lundqvist är ekonomie doktor, Partner och redovisningsspecialist på EY i Stockholm. Hon är ordförande i FARs Policygrupp för redovisning, ordförande i Regelrådet och har varit expert i Justitiedepartementets Redovisningsutredning. Pernilla jobbar som redovisningsspecialist med noterade företag och är nordisk ansvarig för IFRS 15. Hon arbetar även med forskning och undervisning inom extern redovisning vid Handelshögskolan i Göteborg.

Se aktuella kurser

Peter Nilsson

Skattejurist

Peter Nilsson är skattejurist verksam vid LRF Konsults skattebyrå. Peter är adjungerad professor i skatterätt och ansvarig för redovisningsfrågor i LRF Konsult. Peter är även vice ordförande i Bokföringsnämnden. Han har deltagit som expert i  flera statliga utredningar bl.a. Företagsskattekommittén.

Se aktuella kurser

Philip Mesch

värderingsspecialist

Philip Mesch är värderingsspecialist på EY i Stockholm. Mer info inom kort.

Se aktuella kurser

Royne Schiess

Skattejurist

Royne Schiess är skattejurist och partner inom EY:s avdelning för indirekt beskattning. Royne har arbetat hos EY som skattekonsult sedan 1997 och har tidigare arbetat på Skatteverket. Royne har även arbetat för EY i München under tre års tid. Royne har en omfattande erfarenhet av momsrådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt tillverkningsindustri. Royne ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande momsfrågor. Royne arbetar även som lärare på Stockholms Universitet.

Se aktuella kurser

Sara Jacobsson

Skattejurist

Sara Jacobsson är skattejurist och partner inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Sara har arbetat som skattekonsult sedan 2001 och har tidigare arbetat på Skeppsbron Skatt och Linklaters Advokatbyrå. Sara har en omfattande erfarenhet av inkomstskatterådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt detaljhandeln. Sara ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande skattefrågor. Sara har även lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag och är väl insatt i de skatteregler som gäller för ägare i fåmansföretag. Sara är medförfattare till boken ”Skatt på finansiella instrument”.

Se aktuella kurser

Sten Bergström

Jurist

Är jurist med inriktning på ekonomisk familjerätt, generationsskiften, aktieägaravtal och andra ägarfrågor för entreprenörer och fåmansföretag. Sten har mer än 30 års erfarenhet av kvalificerad juridisk rådgivning till ägarledda företag och dess ägare. Efter att ha arbetat i mer än 15 år med kvalificerad rådgivning som skattejurist och certifierad affärsrådgivare vid revisionsföretaget Grant Thornton, där han var ansvarig för ekonomisk familjerätt, driver Sten numera egen konsultverksamhet.

Se aktuella kurser

Sven-Inge Danielsson

Redovisningsspecialist

Han är delägare i redovisningsbyrån Tirfing R.A.S AB och är där främst verksam som rådgivare åt ägarledda företag. Sven-Inge är ordförande i SRF-konsulternas redovisningsgrupp.

Se aktuella kurser

Thomas Bergman

Skattejurist

Thomas Bergman är skattejurist och manager inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Thomas har arbetat som skattekonsult sedan 2010 och har tidigare arbetat på Skeppsbron Skatt och Magnusson Advokatbyrå. Thomas har även undervisat i företagsbeskattning vid Uppsala Universitet. Thomas har stor erfarenhet av skatterådgivning till bolag inom bygg- och fastighetsbranschen vad gäller transaktioner, omstruktureringar och löpande skattefrågor.

 

Se aktuella kurser

Torgny Lebenberg

Advokat

Torgny Lebenberg har en omfattande erfarenhet från arvsrättens område, såväl som partsombud inom och utom rätta, men även som boutredningsman och som biträde vid generationsskiften.

Se aktuella kurser

Urban Engerstedt

Jurist

Urban Engerstedt är jurist och sedan några år verksam som seniorrådgivare åt revisorer och revisionsföretag. Han har tidigare under många år varit verksam inom revisionsbranschen bl.a. som chefsjurist hos KPMG och revisorernas branschorganisation FAR.

Se aktuella kurser

Veronica Nensén

Skattekonsult

Veronica är skattekonsult på EY:s skatteavdelning med inriktning mot fastighetsfrågor. Hon har stor erfarenhet av fastighetstaxering samt andra skatterelaterade frågor åt bolag inom fastighetsbranschen.

div>