0 kurser

Filip Christensson

Skattejurist

Filip Christensson är skattejurist och senior manager inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Filip har 14 års erfarenhet av skattefrågor med inriktning mot företagsbeskattning och kapitalbeskattningsfrågor för individer. Filip har varit på EY sedan 2016 och var tidigare verksam som skattekonsult hos annan big 4 firma sedan 2002. Filip ger råd i skatte- och strukturfrågor till företag och individer. Exempel på uppdrag som Filip har särskild erfarenhet av är omstruktureringar, ägarförändringar, incitamentsprogram, frågor kring beskattning av olika former av finansiella instrument samt generella företagsbeskattningsfrågor.


Aktuella kurser


Filip Christensson har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!