0 kurser

Daniel Lechtman

Skattejurist

Daniel Lechtman är skattejurist och senior manager inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Daniel  har 13 års erfarenhet av skattefrågor med inriktning mot person- och företagsbeskattning. Daniel har varit på EY sedan 2014 och har tidigare varit verksam som skattekonsult hos annan big 4 firma samt även arbetat på Skatteverket. Daniel ger råd i skatte- och strukturfrågor till företag och privatpersoner med särskild inriktning mot fåmansbolag. Exempel på uppdrag som Daniel har särskild erfarenhet av  är omstruktureringar, ägarförändringar, incitamentsprogram, generella företags- och personbeskattningsfrågor. 


Aktuella kurser


Daniel Lechtman har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!