0 kurser

Johan Östholm

Auktoriserad Skatterådgivare

Johan är Skattejurist med inriktning på moms och verksam vid Mazars Skatt, en heltäckande skattejuridisk byrå med kontor i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Efter att ha arbetat med momsrådgivning sedan 2007 – och bistått såväl stora som små kunder – har Johan en god förståelse för de frågor som uppstår i samband med fastighetstransaktioner och i löpande fastighetsförvaltning. Johan ingår i Mazars Sveriges fastighetsgrupp och delar gärna med sig av sina kunskaper. Han är flitigt anlitad som föreläsare vid Mazars kurser och seminarier.

 


Anders Fridlund

Auktoriserad Skatterådgivare

Anders är skattejurist och delägare i Mazars Skatt, en heltäckande skattejuridisk byrå med kontor i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Han har 13 års erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning kopplad till bland annat löpande fastighetsförvaltning och köp samt försäljning av fastigheter. Anders brinner för att lära ut och har en bred erfarenhet av rådgivning till allt från enmansföretag till noterade bolag.


Susanna Kihlberg

Advokat

Susanna är advokat och delägare i RosholmDell Advokatbyrå, en heltäckande affärsjuridisk byrå som arbetar under mantrat Användbar Juridik. Hon svarar även för byråns fastighetsgrupp och fastighetsrelaterade transaktioner. Susanna har närmare 20 års erfarenhet av fastighets- och transaktionsjuridik och har även varit verksam som bolagsjurist, senast hos Fabege AB (publ.), i kommunal förvaltning och hyresnämnd. Med sitt helhetsperspektiv och breda operativa erfarenhet skapar hon mervärde till byråns kunder och har även utvecklat och förhandlat branschens samförhandlade formuläravtal för hyra av kommersiella lokaler.


Anna Ybo

klinisk patolog

Anna Ybo är klinisk patolog vid Akademiska sjukhuset. Hon var tidigare överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket. Anna har utöver sin omfattande rättsmedicinska erfarenhet även tio års erfarenhet från patologi. Hon är dessutom kemist, har forskningserfarenhet.

 


Tommie Olofsson

Rättsläkare

Tommie Olofsson är verksamhetschef och överläkare vid Akademiska sjukhuset och var tidigare avdelningschef vid Rättsmedicinalverket.

Han har nästan 30 års erfarenhet av obduktioner och närmare 20 års erfarenhet av rättsmedicin. Han har även varit mångårig avdelningschef, koordinator för svensk rättsmedicin, suttit i verksledningen liksom i olika styrelser inom och utom Rättsmedicinalverket. Därtill representerade han myndigheten i olika samarbetsprojekt med andra delar av rättsväsendet. Vidare har han haft en central funktion vid arbetet med att ta fram Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska processbeskrivning och kvalitetsmanual.

Under cirka 15 års tid utförde han myndighetens kvalificerade hjärnundersökningar (s.k. neuropatologi). Parallellt med det kliniska arbetet har han dessutom skaffat sig en omfattande och prisbelönad pedagogisk erfarenhet från universitetet och varit medförfattare till ett femtontal forskningsartiklar.


Sonny Björk

Kriminaltekniker

Sonny Björk är pensionerad kriminalkommissarie/kriminaltekniker sedan april 2012 efter att han arbetet inom Stockholmspolisen i 47 år. 37 av de åren som kriminaltekniker vid tekniska roteln i Stockholms län. Under de åren Sonny tjänstgjort som brottsplatsundersökare, brandplatsundersökare samt ”bombröjare”. Det senare kan beskrivas som omhändertagande och oskadliggörande av misstänkt farliga föremål.

Parallellt med platsundersökningar har Sonny under 20 års tid tjänstgjort på rotelns två laboratorier med framkallning och identifiering av fingeravtryck, jämförelse och identifiering av skospår, verktygsspår samt andra sammanpassningar, klädundersökningar, fordonsundersökningar, rekonstruktioner m.m.

Har specialkompetens inom området vapen, ammunition och ballistik med ett stort antal undersökningar inom detta område som ”Palmemordet”,  ”Lasermannen”, ”Polismorden i Malexander”, m.fl.

Har varit partsakkunnig åt åklagare under ca 20 års tid och vittnat i samband med detta bl.a. i ovan nämnda brottsutredningar. Har efter pensioneringen biträtt försvarsadvokater, målsägandebiträden samt åklagare med kriminaltekniska utredningar i ett stort antal mål.

Biträdde målsägandebiträdet i det s.k. ”Balkongärendet” i Södertälje i Högsta domstolen, biträdde åklagaren i fallet med ”Uteliggaren i Husqvarna” vad avsåg dödstidsbestämning.

I övriga fall har Sonny biträtt försvarare i tingsrätt och hovrätt med kriminaltekniska bedömningar över brottsplatsundersökningar, spårundersökningar, NFC:s analyser och resultatvärderingar samt obduktionsresultat.

Har undervisat förundersökningsledare, utredare av grova brott, vapenundersökare, lokala brottsplatsundersökare de senaste fem åren innan pension. Även utbildat rättsläkare i Norge, Finland och Sverige tillsammans med Peter Juel Thiesen, dansk rättsläkare, i ämnet vapen, ammunition och skottskador.

Har tjänstgjort utomlands på Cypern, Albanien, Kosovo, Bosnien inom FN och WEU. Senaste tjänstgöring inom OSCE 2006 i Serbien/Montenegro som rådgivare till Inrikesministeriet och den kriminaltekniska verksamheten.

 

 


Martin Rifall

Advokat

Martin har lång erfarenhet av domstolsförfaranden samt nationella och internationella skiljeförfaranden. Han har agerat som rådgivare för svenska och utländska företag bland annat SCC, ICC och ad hoc skiljeförfaranden. Martin har ett särskilt fokus på byggnadstvister och fungerar som rådgivare för arbetsgivare och entreprenörer i stora nationella och internationella byggprojekt.

Martin ger kunder råd om alla skeden av byggprocessen, inklusive anbudsdokumentation, upphandling av kontrakt och förhandlingar. 

Vidare har Martin erfarenhet av tvister mellan investerare och stater, inklusive utmanande skiljedomar i sådana tvister. Han har också varit medförfattare till det svenska kapitlet i The International Arbitration Review.


Urban Engerstedt

Jurist

Urban Engerstedt är jurist och sedan några år verksam som seniorrådgivare åt revisorer och revisionsföretag. Han har tidigare under många år varit verksam inom revisionsbranschen bl.a. som chefsjurist hos KPMG och revisorernas branschorganisation FAR.


Pär Anders Granhag

Professor

Pär-Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs Universitet och har ägnat sig åt rättpsykologisk forskning under snart 30 år i (Sverige, Nederländerna och USA).

Några av hans specialområden är vittnespsykologi, förhörsteknik och bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor. Han har under de senaste 20 åren ansvarat för över 200 seminarier för olika yrkesgrupper inom rättsväsendet, både nationellt (för t ex domare, åklagare och polisiära utredare) och internationellt (för t ex FBI, LAPD och MI5).


Marie Wessel

Advokat

Marie är inriktad på svensk och internationell familjerätt, arvsrätt samt försäkringsrätt med bakgrund som domstolsjurist och bolagsjurist. Hon är en ofta anlitad föreläsare inom dessa ämnesområden samt åtar sig uppdrag som såväl partsbiträde som boutredningsman och bodelningsförrättare.


Aktuella kurser