0 kurser

Robin Söder

Advokat

Robin Söder har arbetat med uteslutande brottmål sedan 2010. Robin var bland annat försvarare i rättegången angående terrorbrottet på Drottninggatan, Falcon Funds-målet och Vårbymålet. Han har skrivit ett flertal remissvar åt Advokatsamfundet angående bland annat Rätten till offentlig försvarare, Slopad straffrabatt för unga myndiga och Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation.

Robin har även varit förordnad som expert i de statliga utredningarna Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden, Biometri i brottsbekämpningen och Kompletterande bestämmelser till utvidgad beredskap.


Rickard Jonason

Advokat

Rickard Jonason är specialiserad på skatterätt samt rådgivning avseende privatkapital. Rickard arbetar huvudsakligen med att bistå klienter med löpande rådgivning inom svensk och internationell skatterätt. Han har även gedigen erfarenhet av att hantera generationsskiften och förvaltning av dödsbon.


Sabina Böö

Advokat

Grundare och delägare i Block Advokater. Sabina har varit advokat sedan 2011. Dessförinnan arbetade hon vid Stockholms tingsrätt som notarie och i Svea hovrätt som fiskal.  Sabina är specialiserad på brottmål men processar även i Förvaltningsdomstol som ombud.


Frida Wallin

Advokat

Grundare och delägare i Block Advokater. Frida har varit advokat sedan 2010 och jobbar uteslutande med brottmål. Har stor erfarenhet av sexualbrottmål, såväl som försvarare som målsägandebiträde. Tillsammans med Sabina Böö försvarade Frida den så kallade KRY-läkaren som åtalades för sexualbrott mot över 50 barn. Frida föreläser regelbundet, bland annat på Advokatsamfundets advokatkurser.


Johan Östholm

Auktoriserad Skatterådgivare

Johan är Skattejurist med inriktning på moms och verksam vid Mazars Skatt, en heltäckande skattejuridisk byrå med kontor i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Efter att ha arbetat med momsrådgivning sedan 2007 – och bistått såväl stora som små kunder – har Johan en god förståelse för de frågor som uppstår i samband med fastighetstransaktioner och i löpande fastighetsförvaltning. Johan ingår i Mazars Sveriges fastighetsgrupp och delar gärna med sig av sina kunskaper. Han är flitigt anlitad som föreläsare vid Mazars kurser och seminarier.

 


Anders Fridlund

Auktoriserad Skatterådgivare

Anders är skattejurist och delägare i Mazars Skatt, en heltäckande skattejuridisk byrå med kontor i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Han har 13 års erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning kopplad till bland annat löpande fastighetsförvaltning och köp samt försäljning av fastigheter. Anders brinner för att lära ut och har en bred erfarenhet av rådgivning till allt från enmansföretag till noterade bolag.


Susanna Kihlberg

Advokat

Susanna är advokat och delägare i RosholmDell Advokatbyrå, en heltäckande affärsjuridisk byrå som arbetar under mantrat Användbar Juridik. Hon svarar även för byråns fastighetsgrupp och fastighetsrelaterade transaktioner. Susanna har närmare 20 års erfarenhet av fastighets- och transaktionsjuridik och har även varit verksam som bolagsjurist, senast hos Fabege AB (publ.), i kommunal förvaltning och hyresnämnd. Med sitt helhetsperspektiv och breda operativa erfarenhet skapar hon mervärde till byråns kunder och har även utvecklat och förhandlat branschens samförhandlade formuläravtal för hyra av kommersiella lokaler.


Anna Ybo

Rättsläkare

Anna Ybo är rättsläkare. Hon var tidigare överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket. Anna har utöver sin omfattande rättsmedicinska erfarenhet även tio års erfarenhet från patologi. Hon är dessutom kemist, har forskningserfarenhet.

 


Tommie Olofsson

Rättsläkare

Tommie Olofsson är verksamhetschef och överläkare vid Akademiska sjukhuset och var tidigare avdelningschef vid Rättsmedicinalverket.

Han har nästan 30 års erfarenhet av obduktioner och närmare 20 års erfarenhet av rättsmedicin. Han har även varit mångårig avdelningschef, koordinator för svensk rättsmedicin, suttit i verksledningen liksom i olika styrelser inom och utom Rättsmedicinalverket. Därtill representerade han myndigheten i olika samarbetsprojekt med andra delar av rättsväsendet. Vidare har han haft en central funktion vid arbetet med att ta fram Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska processbeskrivning och kvalitetsmanual.

Under cirka 15 års tid utförde han myndighetens kvalificerade hjärnundersökningar (s.k. neuropatologi). Parallellt med det kliniska arbetet har han dessutom skaffat sig en omfattande och prisbelönad pedagogisk erfarenhet från universitetet och varit medförfattare till ett femtontal forskningsartiklar.


Sonny Björk

Kriminaltekniker

Sonny har arbetet i 37 år som kriminaltekniker. Under 20 av dessa år har han biträtt åklagare i en stor mängd förundersökningar och vittnat som partssakkunnig i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Sonny blev ofta attackerad av försvaret i sin roll som åklagarens ”expertvittne”. På grund av sin breda fackkunskap inom kriminaltekniken hade försvaret sällan någon framgång i dessa attacker.

Efter sin pensionering 2012 har han biträtt försvarsadvokater och målsägandebiträden med granskning och tolkning av den kriminaltekniska bevisningen i en stor mängd, (främst) grövre brott. Även här har han vittnat som partssakkunnig i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Ofta blir han attackerad av åklagarna för ”bristande kompetens” samt att han uttalar sig inom områden ”han inte har adekvat utbildning.” Trots detta går domstolen relativt ofta på Sonnys linje. Det senaste ”framgången” är att hovrätten i Västra Sverige underkände en fingeravtrycksidentifiering NFC gjort på grund av bristande kvalitet i identifieringsarbetet.

Under sin verksamhet som granskare av förundersökningar och vid sina vittnesmål i domstolar blir det uppenbart att det finns brister i förkunskap hos domare, åklagare, utredare och advokater vad gäller möjligheten att granska och bedöma de kriminaltekniska undersökningarna och analyserna i en förundersökning.

Det gäller gjorda brottsplatsundersökningar, brottsplatsanalyser, NFC:s undersökningar och resultatvärderingar av säkrade spår. Ofta hänger det på vem av som har de bästa argumenten i domstolen eller som har den bästa sakkunskapen på sin sida. En sakkunskap för kan visa att det finns ”rimliga tvivel” i åklagarens gärningsbeskrivning. Det är oftast där Sonny kan bistå med granskningar och bedömningar. Med ledning av sina erfarenheter på detta område så har Sonny satt samman utbildningar för att öka kunskapen och medvetenheten hos advokater som arbetar med brottmål.

 

 


Aktuella kurser


Sonny Björk har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!