0 kurser

Bo Svensson

Skattejurist

Bo Svensson är skattejurist vid Wistrand advokatbyrå i Göteborg och universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han har skrivit ett flertal artiklar om beskattning av handelsbolag, beskattning av fåmansföretag samt skattefrågor kring obestånd.


Aktuella kurser


Bo Svensson har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!