0 kurser

Bo Svensson

Skattejurist

Bo Svensson är skattejurist vid Wistrand advokatbyrå i Göteborg och universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han har skrivit ett flertal artiklar om beskattning av handelsbolag, beskattning av fåmansföretag samt skattefrågor kring obestånd.


Aktuella kurser