0 kurser

Sonny Björk

Kriminaltekniker

Sonny Björk är pensionerad kriminalkommissarie/kriminaltekniker sedan april 2012 efter att han arbetet inom Stockholmspolisen i 47 år. 37 av de åren som kriminaltekniker vid tekniska roteln i Stockholms län. Under de åren Sonny tjänstgjort som brottsplatsundersökare, brandplatsundersökare samt ”bombröjare”. Det senare kan beskrivas som omhändertagande och oskadliggörande av misstänkt farliga föremål.

Parallellt med platsundersökningar har Sonny under 20 års tid tjänstgjort på rotelns två laboratorier med framkallning och identifiering av fingeravtryck, jämförelse och identifiering av skospår, verktygsspår samt andra sammanpassningar, klädundersökningar, fordonsundersökningar, rekonstruktioner m.m.

Har specialkompetens inom området vapen, ammunition och ballistik med ett stort antal undersökningar inom detta område som ”Palmemordet”,  ”Lasermannen”, ”Polismorden i Malexander”, m.fl.

Har varit partsakkunnig åt åklagare under ca 20 års tid och vittnat i samband med detta bl.a. i ovan nämnda brottsutredningar. Har efter pensioneringen biträtt försvarsadvokater, målsägandebiträden samt åklagare med kriminaltekniska utredningar i ett stort antal mål.

Biträdde målsägandebiträdet i det s.k. ”Balkongärendet” i Södertälje i Högsta domstolen, biträdde åklagaren i fallet med ”Uteliggaren i Husqvarna” vad avsåg dödstidsbestämning.

I övriga fall har Sonny biträtt försvarare i tingsrätt och hovrätt med kriminaltekniska bedömningar över brottsplatsundersökningar, spårundersökningar, NFC:s analyser och resultatvärderingar samt obduktionsresultat.

Har undervisat förundersökningsledare, utredare av grova brott, vapenundersökare, lokala brottsplatsundersökare de senaste fem åren innan pension. Även utbildat rättsläkare i Norge, Finland och Sverige tillsammans med Peter Juel Thiesen, dansk rättsläkare, i ämnet vapen, ammunition och skottskador.

Har tjänstgjort utomlands på Cypern, Albanien, Kosovo, Bosnien inom FN och WEU. Senaste tjänstgöring inom OSCE 2006 i Serbien/Montenegro som rådgivare till Inrikesministeriet och den kriminaltekniska verksamheten.

 

 


Martin Rifall

Advokat

Mer info inom kort


Urban Engerstedt

Jurist

Urban Engerstedt är jurist och sedan några år verksam som seniorrådgivare åt revisorer och revisionsföretag. Han har tidigare under många år varit verksam inom revisionsbranschen bl.a. som chefsjurist hos KPMG och revisorernas branschorganisation FAR.


Pär Anders Granhag

Professor

Pär-Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs Universitet och har ägnat sig åt rättpsykologisk forskning under snart 30 år i (Sverige, Nederländerna och USA).

Några av hans specialområden är vittnespsykologi, förhörsteknik och bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor. Han har under de senaste 20 åren ansvarat för över 200 seminarier för olika yrkesgrupper inom rättsväsendet, både nationellt (för t ex domare, åklagare och polisiära utredare) och internationellt (för t ex FBI, LAPD och MI5).


Marie Wessel

Advokat

Marie är inriktad på svensk och internationell familjerätt, arvsrätt samt försäkringsrätt med bakgrund som domstolsjurist och bolagsjurist. Hon är en ofta anlitad föreläsare inom dessa ämnesområden samt åtar sig uppdrag som såväl partsbiträde som boutredningsman och bodelningsförrättare.


Torgny Lebenberg

Advokat

Torgny Lebenberg har en omfattande erfarenhet från arvsrättens område, såväl som partsombud inom och utom rätta, men även som boutredningsman och som biträde vid generationsskiften.


Peter Nilsson

Skatterådgivare / Jur dr. och professor i skatterätt

Peter Nilsson är skattejurist verksam vid KPMG i Malmö. Peter har arbetat med kvalificerade skattefrågor under 25 år, särskilt med inriktning mot inkomstbeskattning av såväl stora som små företag. Rådgivningen innefattar fastighetsanknutna problemställningar, frågor om omstrukturering, planering av koncernstrukturer och andra företagsbeskattningsfrågor. En specialitet är fastighetsbeskattningsfrågor, både vad gäller frågor om löpande innehav och överlåtelse av fastigheter. Även rådgivning i redovisningsfrågor (Swedish GAAP) tillhör hans specialområde.


Axel Calissendorff

Advokat

Axel har en lång och gedigen erfarenhet av bl.a. företagsöverlåtelser och han anses vara en av landets främsta experter inom M&A och bolagsstyrning.

 

 


Andreas Rönnheden

Advokat

Andreas är advokat vid Wistrand Advokatbyrå. Andreas har mångårig erfarenhet av affärsjuridik och då framför allt bolagsrätt, processer och skiljeförfaranden. Han var PWC’s ombud i Prosolvia-målet under 2013.


Aktuella kurser