0 kurser

Robin Söder

Advokat

Robin Söder har arbetat med uteslutande brottmål sedan 2010. Robin var bland annat försvarare i rättegången angående terrorbrottet på Drottninggatan, Falcon Funds-målet och Vårbymålet. Han har skrivit ett flertal remissvar åt Advokatsamfundet angående bland annat Rätten till offentlig försvarare, Slopad straffrabatt för unga myndiga och Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation.

Robin har även varit förordnad som expert i de statliga utredningarna Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden, Biometri i brottsbekämpningen och Kompletterande bestämmelser till utvidgad beredskap.


Rickard Jonason

Advokat

Rickard Jonason är specialiserad på skatterätt samt rådgivning avseende privatkapital. Rickard arbetar huvudsakligen med att bistå klienter med löpande rådgivning inom svensk och internationell skatterätt. Han har även gedigen erfarenhet av att hantera generationsskiften och förvaltning av dödsbon.


Sabina Böö

Advokat

Grundare och delägare i Block Advokater. Sabina har varit advokat sedan 2011. Dessförinnan arbetade hon vid Stockholms tingsrätt som notarie och i Svea hovrätt som fiskal.  Sabina är specialiserad på brottmål men processar även i Förvaltningsdomstol som ombud.


Frida Wallin

Advokat

Grundare och delägare i Block Advokater. Frida har varit advokat sedan 2010 och jobbar uteslutande med brottmål. Har stor erfarenhet av sexualbrottmål, såväl som försvarare som målsägandebiträde. Tillsammans med Sabina Böö försvarade Frida den så kallade KRY-läkaren som åtalades för sexualbrott mot över 50 barn. Frida föreläser regelbundet, bland annat på Advokatsamfundets advokatkurser.


Johan Östholm

Auktoriserad Skatterådgivare

Johan är Skattejurist med inriktning på moms och verksam vid Mazars Skatt, en heltäckande skattejuridisk byrå med kontor i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Efter att ha arbetat med momsrådgivning sedan 2007 – och bistått såväl stora som små kunder – har Johan en god förståelse för de frågor som uppstår i samband med fastighetstransaktioner och i löpande fastighetsförvaltning. Johan ingår i Mazars Sveriges fastighetsgrupp och delar gärna med sig av sina kunskaper. Han är flitigt anlitad som föreläsare vid Mazars kurser och seminarier.

 


Aktuella kurser


Johan Östholm har för närvarande inga planerade kurser med ExPectus!